Sociale verkiezingen 2024: ook aandacht voor vrouwen!

 


Bij de nakende sociale verkiezingen mag er extra aandacht besteed worden aan onze vrouwelijke kandidaten die ondanks de soms moeilijke combinatie toch bereid zijn om zich dag in dag uit te engageren en jouw belangen te verdedigen.


ACOD Gazelco roept alle leden en sympathisanten op om aan de komende sociale verkiezingen in de eerste plaats effectief deel te nemen en hun stem met volle vertrouwen aan het ABVV te geven. Een naamstem of voorkeurstem achter de kandidaat die de afgelopen jaren keihard voor jouw belang heeft gewerkt of waarin je gelooft dat hij of zij dat de komende jaren zal doen, is niet alleen een blijk van waardering, maar ook een hart onder de riem voor de kandidaat om zijn/haar taak in de toekomst met nog meer enthousiasme op te nemen. Aangezien je evenveel naamstemmen mag geven als er effectieve mandaten te verdelen zijn, kan je in de meeste gevallen meer kandidaten op die manier ondersteunen.Het ABVV en ACOD Gazelco ijveren voor een betere verzoening tussen werk en privéleven. Dit is opnieuw één van de centrale thema’s in onze campagne voor de sociale verkiezingen. Dit thema staat vandaag meer dan ooit centraal. Onze prestatiegerichte samenleving eist steeds meer, met alle stress van dien. Dat geldt in de eerste plaats voor veel vrouwen, die het merendeel van de zorgtaken, de opvoeding van de kinderen en het huishouden op zich nemen. Het is niet vanzelfsprekend om als vrouw het vakbondswerk te combineren met een gezin. Het vakbondswerk stopt namelijk niet overdag. Verslagen moeten opgemaakt worden, vragen beantwoord…

Daarom mag er extra aandacht besteed worden aan onze vrouwelijke kandidaten die ondanks de soms moeilijke combinatie toch bereid zijn om zich dag in dag uit te engageren, jouw belangen te verdedigen en die deze problematiek waarschijnlijk toch net iets beter aanvoelen. Vrouwen zijn nodig in de syndicale strijd, zodat ze ook hun belangen kunnen verdedigen en de feitelijke discriminatie tussen mannen en vrouwen bestrijden.

Onze vrouwelijke kandidaten brengen enerzijds pakken ervaring en anderzijds net de frisse wind die in een onderhandeling het verschil kan maken.

Iedereen heeft talent, op welke manier dan ook. Syndicaal talent is dicht bij de mensen staan, weten wat er leeft, dossierkennis opbouwen, oog hebben voor onrechtvaardigheid en krom beleid. En werken aan een fijne werkomgeving voor iedereen. Ook vrouwen hebben syndicaal talent. Laten we ook hen de kans geven om dit te benutten.

Veel mensen denken nog te vaak dat de vakbond uitsluitend een mannenwereld is. Een gemengde delegatie kan ook een veel ruimer publiek bereiken. Het ABVV en ACOD Gazelco vinden het dan ook heel erg belangrijk dat er steeds meer vrouwelijke afgevaardigden bijkomen en kunnen doorgroeien naar de top. Wij doen er dan ook alles aan om hen hierin te helpen en bij te staan.

Ons motto is niet voor niets… SAMEN STERK!

 

Jan Van Wijngaerden