Thuiswerken straks de norm voor Vlaamse ambtenaren?

 


“Gelukkiger personeel, minder kantoorruimte en een betere mobiliteit. Als het van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) afhangt, ­blijven de ambtenaren ook na de coronacrisis ­massaal thuis werken.” Dit stond te lezen in de krant De Morgen van 8 juni. De ACOD heeft van in het begin twijfels gehad over thuiswerken.


We vreesden dat het sociaal contact zou wegvallen. Er werden lange onderhandelingen gevoerd in het sectorcomité 18, die resulteerden in de omzendbrief Bourgeois van 16 mei 2014 (zie link op het einde van dit artikel). We waren overeengekomen dat iedereen die kon thuiswerken dat mocht, tot drie dagen per week.

Er staat echter nog een problematische passage in de omzendbrief: “Elke entiteit heeft de verantwoordelijkheid om het organisatie-breed beleid uit te voeren, rekening houdend met de eigen specifieke context.”

Dit betekent dat er per entiteit moest worden onderhandeld, maar dat de leidend ambtenaar het laatste woord had. Het blijkt nu dat de ene leidend ambtenaar meer vertrouwen heeft in zijn personeel dan de andere. Omwille van de coronacrisis werden de entiteiten verplicht om 90 procent van het personeel te laten thuiswerken. Enkel de uitvoerende functies werden steeds opgevorderd maar dit was de uitzondering.

Aan de staart van de coronaopstoot merken we al dat tijdens de herstart er opnieuw verschillende benaderingen zijn bij de leidend ambtenaren. Sommigen wachten eind augustus af voor een volledige relance volgens de omzendbrief Bourgeois. Andere entiteiten willen hun personeel massaal terug naar de werkvloer.

De ACOD vroeg als eerste aan minister Somers en minister-president Jambon om te heronderhandelen over de omzendbrief Bourgeois, in september of zelfs vroeger.

Het klopt dat telewerk een serieuze besparing oplevert qua gebouwen, maar daar moet wel iets tegenover staan. Het kan niet zijn dat iemand zelf een bureaustoel moet kopen, extra kosten moet maken voor eventuele inrichting van een bureau thuis, extra verwarmingskosten maakt betaalt. We willen een billijke en uniforme vergoeding voor de thuiswerker om de kosten minstens te recupereren. De overheid mag winst maken maar de medewerker mag niet de dupe zijn van deze besparing.

We kijken uit naar het voorstel van minister Somers en rekenen erop dat we er samen het beste kunnen van maken.

Omzendbrief thuiswerk: https://overheid.vlaanderen.be/BZ-2014-3

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat