Vakbonden onderwijssector overhandigen cao-eisen

 


Een van de hoekstenen van onze democratie is het collectief sociaal overleg. De vakbonden onderhandelen op gelijke voet met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden van (een deel van) de werknemers. Het resultaat van zo een overleg wordt vastgelegd in een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst. Voor de werknemers is dit een belangrijk document, want het heeft invloed op hun loon en op andere aspecten van hun arbeidsomstandigheden.


Begin april hebben ACOD Onderwijs en de andere onderwijsvakbonden hun eisencahiers voor de volgende cao’s aan de minister overhandigd. Voor onze sector spreken we over niet één maar drie cao’s. Ieder van volgende geledingen heeft haar eigen cao:

  • ‘het niet-tertiair onderwijs’: het basis- en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de internaten…
  • de basiseducatie
  • het hoger onderwijs.


Aan de hand van onze eisencahiers worden teksten opgesteld die als leidraad zullen dienen voor de cao-onderhandelingen.

Zodra wij die teksten in handen hebben, zullen we onze leden raadplegen, zodat wij weten welke houding wij tijdens de onderhandelingen moeten aannemen. We zullen je voor deze raadpleging uitnodigen langs de gebruikelijke kanalen.

Inmiddels kan je ons eisencahier al inkijken op onze website (www.acodonderwijs.be/vakbonden-overhandigen-cao-eisen). Als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen we dat graag.

nancy.libert@acod.be