VIA 6-akkoord: welke koopkrachtverhoging mag je verwachten?

 


In de vorige edities van Tribune deden we het VIA 6-akkoord al eens voorzichtig uit de doeken. Op 23 december 2020 werd een deelakkoord over de koopkracht voor de publieke sector gesloten. Dit deelakkoord kan je uitvoerig nalezen op onze website. Hieronder proberen we de belangrijkste principes uit het deelakkoord uit te leggen. De slides komen uit een webinar dat we gaven voor onze militanten uit de zorgsector op 14 januari 2021.

Onder welke VIA-sector val je?


Werk je in een VIA-sector, dan is het belangrijk te weten onder welke je valt (klassieke, geregionaliseerde of socio-culturele sector). Weet je het niet zeker, vraag dit dan aan je personeelsdienst. Het is immers het bestuur dat je tewerkstelling toewijst aan een bepaalde sector aan de hand van een DmfAPPL-code (Déclaration multifonctionelle/multifunctionele aangifte provinciale en plaatselijke besturen). Vakbonden zijn spijtig genoeg niet op de hoogte onder welke DmfAPPL-code je werkt (wegens privacybescherming als gevolg van GDPR).

Er zijn drie mogelijke sectoren:

 • de socio-culturele sectoren, zoals cultuurspreiding, sportdiensten en sportinfrastructuur en jeugdwerk
 • de klassieke VIA-sectoren, zoals diensten voor gezins- en bejaardenhulp en lokale diensteneconomie
 • de geregionaliseerde sectoren (de sectoren die door de zesde staatshervorming van het federaal niveau werden overgeheveld naar het Vlaams niveau), zoals de ouderenzorg (ROB en RVT) en de psychiatrische verzorgingstehuizen.


Opgelet: de thuisverpleegkundigen die voor een lokaal bestuur of zorgvereniging werken, zullen net zoals hun collega’s in de federaal gefinancierde ziekenhuizen een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto (voltijds) ontvangen en de bepalingen van de federale sector volgen.

Deelakkoord - Koopkracht

1,1%

4,5%

6%

Socio-culturele sector
(ook maatwerkbedrijven)

Klassieke VIA-sectoren

Geregionaliseerde
zorgsectoren

 

- diensten voor gezins- en bejaardenhulp

- opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

- welzijns- en gezondheidssector

- lokale diensteneconomie

- revalidatieziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen

- ouderenzorg

- revalidatievoorzieningen

- initiatieven voor beschut wonen

- multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg

SC (1,1%)

K (4,5%)

G (6%)

 

Het budget voor de publieke sector


Het percentage dat je naast de afkorting ziet staan, is wat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt op basis van de loonmassa van alle personen die tewerkgesteld zijn in die sector. In de volgende tabel kan je zien hoeveel dit betekent voor de middelen koopkracht. Voor de volledigheid zie je ook al de middelen die voor de kwalitatieve maatregelen zijn bestemd.

Voor de middelen kwaliteit moeten de sociale partners en de Vlaamse regering nog rond de tafel zitten om dit verder uit te werken tegen 31 januari 2021.

In totaal krijgt de publieke sector bijna 128 miljoen euro of 22,14 procent van de door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde middelen. Dit is een ongekend hoog bedrag en meer dan in alle vorige VIA-akkoorden samen.

Budget publieke sector

Sector

Categorie

Aantal VTE

Kooprkacht (euro)

Kwaliteit (euro)

Totaal budget

Geregionaliseerde sectoren (G)

6

10.399

26.079.478

14.547.959

 

Klassieke
VIA-sectoren (K)

4,5

18.655

62.378.915

15.701.216

 

Socio-culturele sector (SC)

1,1

11.582

7.100.195

1.915.099

 

Totalen

 

40.636

88.465.493

32.164.274

127.722.862*

*(= 22,14% van 577.000.000 totaal budget in VIA 6)


Tijdlijn


In de volgende tabel wordt de tijdlijn weergegeven. Een woordje uitleg.

 • In januari 2021 (2021/01) zal met terugwerkende kracht een verhoogde eindejaarspremie voor 2020 worden uitgekeerd.
 • In juni (2021/06) hopen we van start te kunnen gaan met IFIC in de geregionaliseerde sectoren. De klassieke sectoren zullen waarschijnlijk nog wat moeten wachten. Voor hen voorzien we eventueel in een premie.
 • Op het einde van het jaar krijgt eenieder een verhoogde eindejaarspremie.
 • In 2022 rollen we verder IFIC uit in de geregionaliseerde sectoren. In de klassieke sectoren hopen we met IFIC te starten. Indien dit niet lukt, komt er eventueel opnieuw een premie.
 • In 2023 krijgt iedereen opnieuw een verhoogde eindejaarspremie en dit blijft zo voor de volgende jaren. IFIC zal van toepassing zijn in de geregionaliseerde sectoren en hopelijk ook al uitgerold in de klassieke sectoren.


Over wanneer en hoe IFIC zal geïmplementeerd worden, zal je later nog meer informatie ontvangen.

Deelakkoord – Koopkracht jaar 2021-2022-20XX

Verdeling van de middelen koopkracht

Sector

2021/01

2021/06

2021/12

2022/01

2022/06

2023

G (6%)

EJP

IFIC?

EJP

IFIC

IFIC

EJP/IFIC

K (4,5%)

EJP

Premie?

EJP

Premie?

IFIC?

EJP/IFIC?

SC (1,1%)

-

-

EJP

 

 

EJP


Voor de socio-culturele, de klassieke en de geregionaliseerde VIA-sectoren wordt alvast een begin gemaakt door het variabel gedeelte van de eindejaarspremie te verhogen met 1,1 procent. Bovendien wordt het vast gedeelte van de eindejaarspremie van de geregionaliseerde sectoren opgetrokken tot het bedrag van de andere sectoren, namelijk 1.288,43 euro.

Dit geeft het volgende resultaat, berekend op een gemiddeld loon. Hoeveel het bedrag effectief zal zijn voor jou, hangt af van je brutoloon, aantal gewerkte dagen, gezinssamenstelling…

Eindejaarspremie (EJP) – resultaat

Berekening op een gemiddeld loon

Sector

Oude berekening

VIA 6-verhoging

vb. 38.500 €

Jaar 2021

G (6%)

1.010,62 €

+ 2,5% jaarsalaris

1.288,43 €

+ 3,6% jaarsalaris

+ 701,31 €

2 x 1.402,62 €

K (4,5%)

1.288,43 €

+ 2,5% jaarsalaris

1.288,43 €

+ 3,6% jaarsalaris

+ 423,50 €

2 x 847 €

SC (1,1%)

1.288,43 €

+ 2,5% jaarsalaris

1.288,43 €

+ 3,6% jaarsalaris

+ 423,50 €

2 x 423,50 €

Ter info: bedragen 2020; alle vermelde bedragen zijn bruto; het voorbeeld van 38.500 € is het gemiddeld loon – loonmassa per VTE


Waarom werd de keuze gemaakt voor de eindejaarspremie en niet voor een aanmoedigingspremie van 985 en/of een cadeaucheque van 300 euro?

 • De aanmoedigingspremie en cadeaucheque zijn eenmalig. Bovendien werd in het VIA 5-akkoord een cadeaucheque opgenomen. De wetgever stelt heel duidelijk dat men niet boven een bepaald bedrag mag gaan, of de belastingen nemen het voordeel grotendeels weg.
 • De aanmoedigingspremie en/of cadeaucheque kan voor sommigen een effect hebben op hun werkbonus of jobbonus. Men riskeert dit te verliezen bij overschrijding van een bedrag.
 • De verhoogde eindejaarspremie is blijvend en terugkerend. Elk jaar ontvang je de koopkrachtverhoging.
 • De verhoogde eindejaarspremie is er voor iedereen die in de VIA-sectoren werkt.

 

Heb je nog vragen, aarzel niet en stel deze aan jouw gewestelijke secretaris. Hun gegevens vind je op www.acodlrb.be/contact

 

Willy Van Den Berge, Frank Gabriels