Vierjaarlijks Federaal Statutair Congres

 


Volgens het Statuut van ACOD Gazelco moet er vierjaarlijks een Federaal Statutair Congres plaatsvinden, de hoogste beslissende interne instantie van onze sector. Deze congresperiode vond het plaats op 23 en 24 november 2023.


Tijdens de werkzaamheden van dit congres werd teruggeblikt op de voorbije congresperiode (via verscheidene activiteitenverslagen) en werd door middel van resoluties vooruitgeblikt op standpunten die ACOD Gazelco inneemt over belangrijke syndicale materies. Bovendien besliste het congres over de aanstelling van het Federaal Secretariaat en het Federaal Uitvoerend Bureau.

Dit congres was zeer verheugd een aantal prominente gastsprekers en andere genodigden te kunnen verwelkomen: Michel Meyer (voorzitter ACOD), Chris Reniers (vicevoorzitter ACOD), Werner Roelandt (algemeen secretaris ACOD), Tony Six (algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten) en Nancy Libert (algemeen secretaris ACOD Onderwijs). Het congres werd als zeer geslaagd ervaren, niet in het minst door de aanwezige goede sfeer, de constructieve werkzaamheden en de herbevestiging van onze collectieve strijdbare houding.

Het Federaal Uitvoerend Bureau is momenteel samengesteld uit: 

  • Jan Van Wijngaerden (NL) en Romain Wijckmans (FR) als federaal secretarissen
  • Peter Vanautrijve (NL) en Vincent Franco (FR) als federaal voorzitters
  • Guy De Backer (NL), Gunther Van Den Bosch (NL), Daniel Bauffe (FR) en Nicolas Peeters (FR) als federaal vicevoorzitters
  • Sébastien Vancoillie, Michaël Campagne, Michel Mykytiuk, Kevin Dhaene, Kevin De Cupere, Stein Dom, Tom Van Den Eynde, Hans Vander Bauwede, Steven Uyttersprot, Dirk Haelemeersch, Wim Cerpentier, Guiseppe Aichouche, Thierry Derijcke, Eddy Vanlerberghe, Gert Serroen, Bram Terryn, Tom Verhoeven, Kristof Wijns, John Vervoort, Olivier Renard, Lydia Mubikangiey, Sébastien Huwart, Georges Lenaerts, Louis Loop, Julien Leruth, Vanessa Lebacq, Pierre Sabel, Fabrice Taverniers, Christophe Bureau, Olivier streel, Guy Grosjean, Anthony Carta, Laurent Klamka, Christophe César, Serdar Köse, Filip Heremans, Thomas Kuntz, Roland Van Puyenbroeck, Philippe Rosenholtz, Claire Wouters, Leila Oumallal , Michel Pirotte en Paul Lion als leden.

 

 

Jan Van Wijngaerden