Wat is nieuw in het onderwijs sinds het begin van 2021?

 


Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van echtgenote of samenwonende partner


Als je moeder of vader wordt van een kind, dan heb je recht op Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van echtgenote of samenwonende partner. Als niemand dit verlof neemt op grond van het vaderschap, dan mag de persoon die met de moeder gehuwd is of met haar samenwoont, dat verlof nemen. Als je moederschapsbescherming neemt, verlies je het recht op dit verlof.

Als het kind geboren is voor 1 januari 2021, dan heb je recht op tien werkdagen Omstandigheidsverlof. Is het kind geboren op 1 januari 2021 of later, dan bedraagt het vijftien werkdagen. Bij geboortes vanaf 1 januari 2023 wordt dat twintig werkdagen.

Je moet het verlof nemen binnen de vier maanden na de geboorte. Minstens zeven dagen neem je aaneensluitend, voor de andere dagen geldt die beperking niet.

Als je in ook in de privésector werkt, heb je maar één keer echt op het aantal dagen dat we hierboven beschreven hebben.

Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van echtgenote of samenwonende partner wordt beschouwd als dienstactiviteit. Tijdelijken die het recht op TADD nog moeten verwerven, moeten opletten. Voor het recht op TADD moet je ook een aantal dagen effectief presteren. Als je het verlof neemt, lever je geen effectieve prestaties. Dit kan je recht op TADD in het gedrang brengen. Contacteer onze secretaris in je regio of provincie om dit voor jou te bekijken (www.acodonderwijs.be/contacteer-ons).

Je ontvangt gedurende de eerste tien dagen het gewone salaris. Vanaf de elfde dag krijg je slechts 82 procent. Bovendien is het brutobedrag waarop dat percentage berekend wordt, begrensd tot 3.806 euro (index 1,7410). Dat betekent dat een bachelor met meer dan zeventien jaar geldelijke anciënniteit feitelijk minder dan 82 procent zal ontvangen. Voor een master is dat reeds bij meer dan vijf jaar geldelijke anciënniteit het geval.

Wie in het hoger onderwijs werkt en tijdelijk is, ontvangt gedurende de eerste drie dagen het gewone salaris. Daarna ben je aangewezen op een uitkering van het ziekenfonds. Contacteer je ziekenfonds als je wil weten hoeveel die uitkering bedraagt. Als je in een hogeschool werkt, dan zal de hogeschool je uitkering gedurende de eerste zeven dagen aanvullen tot aan je nettosalaris.

ACOD Onderwijs juicht − vooral in het kader van de gendergelijkheid − toe dat het Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van echtgenote of samenwonende partner uitgebreid wordt tot twintig dagen. Wij betreuren het echter dat de personeelsleden hiervoor loonverlies moeten lijden, want niet ieder personeelslid zal dit financieel aankunnen. Ook de discriminatie van de tijdelijken in het hoger onderwijs keuren wij af. Wij hebben ons hiertegen verzet tijdens de onderhandeligen.


1,1 procent loonsverhoging


In de collectieve arbeidsovereenkomsten die in 2018 afgesloten zijn, is onder meer opgenomen dat het personeel 1,1 procent loonsverhoging zou krijgen. Deze verhoging zou er komen in twee stappen: 0,3 procent op 1 september 2018 en 0,8 procent op 1 januari 2021.

Voor het personeel van de universiteiten zou dit gebeuren onder de vorm van een verhoging van de ecocheques (1 september 2018 ) en door andermaal een verhoging van de ecocheques gecombineerd met een verhoging van de eindejaarstoelage (1 januari 2021).


Biënnale op 36 jaar


Om de twee jaar stijgt je salaris doordat je in een hogere trap van de salarisschaal belandt. De meeste personeelsleden bereiken de hoogste trap rond hun vijftigste. Dit betekent dat het salaris de ongeveer vijftien volgende jaren niet meer stijgt, behalve bij een indexsprong of wanneer de vakbonden een salarisverhoging afdwingen.

Voortaan komt er een extra trap bij in de salarisschaal. Na 36 jaar dienst krijg je nog een keer een salarisverhoging. Dat voel je niet alleen onmiddellijk in je portemonnee, het bezorgt je ook een beter pensioen. In Tribune van november 2020 gingen we daar dieper op in en geven we enkele concrete voorbeelden. Je kan de oude nummers van Tribune online lezen op fliphtml5.com/bookcase/mxqua.


Weer volledig vakantiegeld voor vast benoemden


Door het Raamakkoord van december 2012 is het vakantiegeld van de vast benoemden verlaagd, wat gecompenseerd wordt door een verhoging van de eindejaarstoelage. Deze maatregel houdt op te bestaan. Dit jaar worden het vakantiegeld en de eindejaarstoelage van de vast benoemden weer berekend zoals voorheen.


Mantelzorg


Voortaan kan je Verlof voor Verminderde Prestaties en Afwezigheid voor Verminderde Prestaties onderbreken om Loopbaanonderbreking voor Mantelzorg te nemen. Contacteer onze secretaris in je regio of provincie als je hierover meer informatie wil (www.acodonderwijs.be/contacteer-ons).


nancy.libert@acod.be