Juridische dienst

Onze juridische dienst staat je bij wanneer je problemen hebt met je werkgever. Het gaat dan vooral om conflicten over evaluaties, tuchtmaatregelen, benoemingen en ontslagen.


Heb je nood aan juridische bijstand of zit je met een vraag of je rechten, neem dan contact op met je sector of je gewest.

Je zal dan gecontacteerd worden door één van onze vakbondssecretarissen. Die zal je de eerste bijstand verlenen en het nodige doen voor een vlotte opvolging van je dossier.