#AltijdBeschermd door de Sociale Zekerheid

 


Op 28 januari organiseert het ABVV een groot nationaal evenement voor een sterke en eerlijk gefinancierde sociale zekerheid. Het roept het maatschappelijk middenveld op zich hierbij aan te sluiten. Aan alle middenveldsorganisaties, de andere vakbonden, vrouwenorganisaties, OCMW’s, vzw’s, de netwerken tegen armoede, jeugd- en cultuurorganisaties: sluit mee aan en kom op straat met onze nationale #AltijdBeschermd-manifestatie.

Onze sociale zekerheid beschermt ons. Wij beschermen onze sociale zekerheid.


Jij maakt mee de sociale zekerheid, met jouw bijdragen. Die sociale zekerheid beschermt je. Je hele leven lang. Terugbetaling bij de dokter, een pensioen, betaalde vakantie, kinderbijslag, een uitkering wanneer je een arbeidsongeval krijgt, ziek wordt, je job verliest, ouderschapsverlof neemt …


Betaalbare zorg. Zekerheid


Vandaag staat dit allemaal onder druk. Het gat in de begroting is niet door de mensen gemaakt maar wordt misbruikt om wat de mensen bijeensparen, onze sociale zekerheid, uit te kleden.

De laatste regering verminderde fors de bijdragen van werkgevers en bedrijven, bedacht statuten die niet of nauwelijks bijdragen en zorgde voor onzekerheid bij de mensen. Slechte wil en slecht beleid die zorgen voor een tekort van 6,4 miljard in onze sociale zekerheid in 2024. Maar jij mag de rekening niet gepresenteerd krijgen. Besparen op kap van wie ziek wordt, een ongeval krijgt of met pensioen gaat, is geen optie. Het kan en moet anders.


#altijdbeschermd. Voor iedereen. Door iedereen.


Een sterke, federale en eerlijk gefinancierde sociale zekerheid, daar wordt iedereen beter van. Het ABVV wil de sociale zekerheid verzekeren, verbreden en verdiepen. Wij gaan voor:

  • een minimumpensioen van 1500 euro netto per maand, een wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
  • sociale uitkeringen boven de armoedegrens
  • betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg
  • een uitkeringsgarantie voor wie zijn job verliest of voor jongeren die uit school komen
  • een rechtvaardige financiering van onze sociale zekerheid en dus een eerlijke bijdrage van kapitaal en vermogenden

Praktisch

  • Dinsdag 28 januari, Brussel
  • Breng je rode paraplu mee als symbool van bescherming
  • Afspraak om 10 uur aan Brussel Noord (Simon Bolivar en Albert II-laan)
  • We manifesteren op het gebruikelijke parcours van Brussel Noord, de Albert II-laan, naar Rogier en Kruidtuin om dan via Pacheco, Berlaimont en de Keizerinlaan langs station Brussel Centraal en de Kunstberg, de Keizerslaan en vervolgens de Accoleystraat en de Stalingradlaan uit te komen op de Europaesplanade aan station Brussel Zuid.
  • Toespraken en animatie aan het eindpunt bij Brussel Zuid.


De ACOD roept op tot deelname via haar sectoren. Neem dus contact met de syndicale afgevaardigden van de sector waarbij je bent aangesloten voor meer informatie over je deelname en de lopende stakingsaanzeggingen.

Maak lawaai, verhef je stem, maak muziek, maar verknal de betoging niet met hinderlijke en gevaarlijke bommetjes!