Petitie en video: ACOD Overheidsdiensten wil betere afspraken rond thuiswerk

 

 

De onderhandelingen tussen vakbonden (als vertegenwoordigers van het personeel) en de Vlaamse regering rond de nieuwe omzendbrief "Hybride werken" zijn aan de gang.

Als personeelsleden van de Vlaamse overheidsdiensten willen wij een concrete en duidelijke omzendbrief die een uniforme regeling garandeert voor de entiteiten, agentschappen en departementen. Wij willen een minimum-sokkel voor alle entiteiten. Nadien kan er, aanvullend, een entiteits-specifiek afsprakenkader worden uitgewerkt.

De nieuwe omzendbrief zou minimaal volgende uniforme richtlijnen moeten omvatten:

1. Afspraken toepassing welzijnswetgeving bij hybride werken - thuiswerken.
2. Afsprakenkader voor de combinatie werktijd-privetijd bij thuiswerken.
3. Het voorzien van thuiswerkmateriaal en internetvergoeding.
4. Het ter beschikking stellen van ergonomisch thuiswerkmateriaal.
5. Een minimale, uniforme thuiswerkvergoeding.

Als personeelslid van de Vlaamse overheid zijn wij sterk begaan met het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers.
Wij dienen daarvoor alle noodzakelijke thuiswerk-middelen ter beschikking te hebben om dit degelijk te realiseren.
Wij vragen op dit vlak de aanpassing van de ontwerp-omzendbrief en steunen onze vakbonden in hun vraag en voorstellen.


ACOD overheidsdiensten heeft een petitie opgezet om deze voorstellen te ondersteunen. Teken deze zeker en bekijk ook even het ludieke filmpje (klikken op de afbeelding hieronder).


 

Thuiswerk bij de Vlaamse overheid

 


Documenten
Alg-77.03 foto Telewerk 01.jpg
Knipsel.jpg