Proximus: het jammerlijk sluitstuk transfer van activiteiten bij EBU

 


Op de agenda van het paritair comité in april stond de ‘transfert van activiteiten’ binnen de werkomgeving van EBU. Daarbij worden de B2B IT-activiteiten voor corporate klanten stopgezet binnen Proximus nv en overgedragen naar filiaal Proximus NXT IT. Dit is het jammerlijk sluitstuk na maandenlang overleg tussen directie en vakbonden.


Zoals reeds meegegeven in een vorige editie van de Tribune, betekent dit concreet dat op basis van de principes van de Europese Richtlijn 2001/23/EG - waarin het behoud van de rechten van de werknemers bij een (gedeeltelijke) overgang van vennootschappen of vestigingen is geregeld - 353 contractuele medewerkers getransfereerd worden naar Proximus NXT IT. Voor 29 statutaire collega’s werden de modaliteiten ten gevolge van de transfer van hun activiteiten vastgelegd in een afzonderlijk dossier.

Hoewel er al verscheidene infosessies en individuele gesprekken plaatsvonden, blijven de betrokken collega’s met nog heel wat vragen achter. De ijskoude douche die ze kregen geeft bovendien nog steeds rillingen, er is onrust over hun toekomst. Toch blijven de Proximus-verantwoordelijken dit als een positief verhaal verkopen. De ACOD richtte zich tijdens het paritair comité dan ook in het bijzonder tot de directie en het management, niet alleen om het blijvend ongenoegen en onbegrip te uiten over dit afserveren van medewerkers, maar zeker ook om aandacht te vragen voor hun welzijn.


Toch nog iets goed


Op de valreep konden we toch ook nog goed nieuws binnenhalen over de tijdspaardagen en de hospitalisatieverzekering voor toekomstig gepensioneerden, twee zeer belangrijke elementen die niet opgenomen waren in de zogenoemde ‘rugzak van de getransfereerde medewerker’ (de directie bleef het been op dat vlak namelijk wel heel lang stijf houden).

Gezien het systeem van de tijdspaardagen op zich niet overdraagbaar is, zouden de betrokken medewerkers deze opgespaarde dagen namelijk in cash uitbetaald krijgen. Dit zou een ongunstig fiscaal effect hebben voor wie veel dagen had verzameld. Er kon een oplossing onderhandeld worden die ervoor zorgt dat de reeds opgespaarde dagen alsnog opgenomen kunnen worden na 1 juli 2024, de datum van transfer, en dit volgens de modaliteiten zoals vandaag vastgelegd bij Proximus nv. Na de transfer kunnen geen nieuwe dagen meer worden opgebouwd.


Hospitalisatieverzekering


Initieel was ook gepland dat Proximus de hospitalisatieverzekering na pensioen enkel verder zou financieren voor wie met pensioen gaat voor 31 december 2026. Een zeer bittere pil voor de overige medewerkers die riskeerden zich tegen zeer hoge tarieven te moeten aansluiten op latere leeftijd. Ook hiervoor bleven we druk uitoefenen en verkregen we na overleg dat de voortzetting van de hospitalisatieverzekering zal kunnen tegen een verminderd en voordelig tarief.

Ten slotte: de leden blijven ook na de transfer naar Proximus NXT IT lid bij de ACOD. Alle medewerkers, of ze nu statutair of contractueel zijn, zullen dus ook bij het filiaal blijvend kunnen rekenen op ACOD-afgevaardigden om hen met raad en daad bij te staan. Met het oog op de komende harmonisatieoefening inzake remuneratie- en arbeidsvoorwaarden bij het filiaal is onze expertise een absolute troef!

In een volgend nummer van Tribune laten we jullie kennismaken met onze afgevaardigden in de ondernemingsraad, het CPBW en de syndicale afvaardiging.

 

Annuska Keersebilck

 

 


Documenten
1920x620-Telecom.jpg