Sociale verkiezingen: Samen vooruit!

 


Van 11 tot 24 mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. De ACOD zoekt enthousiaste en sterke vrouwen en mannen die niet langer aan de zijlijn blijven staan, maar vooruit willen. Samen met hun collega’s. Kan je goed luisteren en discussiëren? Heb je goesting om je in te zetten voor je collega’s? Zie je het zitten om te onderhandelen? Zal je in mei 2020 minstens zes maanden anciënniteit (zonder onderbreking) of negen maanden (met onderbreking) hebben? Ga er dan voor! Stel je kandidaat om de ACOD-teams te versterken.

Sociale verkiezingen?


Bij sociale verkiezingen kiezen om de vier jaar vertegenwoordigers in bedrijven met minstens 50 werknemers. In de privésector kiest men vertegenwoordigers voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) als het bedrijf minstens 50 werknemers telt en voor de ondernemingsraad (OR) als er meer dan 100 collega’s zijn.

Wie verkozen wordt, is delegee. Hij of zij vertegenwoordigt u en uw collega’s en heeft een belangrijke stem in de organisatie. Hij of zij discussieert en probeert met de werkgever afspraken te maken over de werkomstandigheden en de loon- en arbeidsvoorwaarden.


Kandidaat?


Iedere werknemer en stagiair met zes maanden anciënniteit (zonder onderbreking) of negen maanden (met onderbreking) in mei 2020 kan kandidaat zijn. Uitzendkrachten kunnen geen kandidaat zijn, maar hebben wel, onder bepaalde voorwaarden, voor het eerst stemrecht op de plek waar ze werken. Leidinggevend personeel, preventieadviseurs of vertrouwenspersonen kunnen geen kandidaat zijn. Een kandidaat moet tussen 18 jaar en 65 jaar zijn. In sommige openbare diensten is er een jongerenkiescollege voor kandidaten tot 25 jaar.

Als ACOD-delegee kan je de collega’s informeren, adviseren en verdedigen. Je komt op voor hun rechten in:

  • de ondernemingsraad, waar beslissingen worden genomen over het arbeidsreglement, de financiële situatie, uurroosters, vervoersplannen en fietsvergoedingen, de jaarlijkse vakantie…
  • het comité voor preventie en bescherming op het werk,  waar met de werkgever wordt gediscussieerd om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren en arbeidsongevallen te voorkomen, over de werkdruk en over plannen om de strijd aan te gaan met stress en burn-outV

Vooruit!


Iedereen wil dat de bazen en directie aandacht hebben voor gezondheid en veiligheid, dat de lonen en arbeidstijden gerespecteerd worden, dat het werkritme menselijk is. Iedereen weet dat rechten, zoals het recht op deftige werkkledij of op vakantiedagen en correcte uurroosters gerespecteerd moeten worden. Maar dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er delegees nodig. Om collega’s te informeren, te adviseren en om hen te verdedigen. Om op te komen voor hun rechten. Samen met u gaan we vooruit voor:

  • deftige jobs met goede lonen en haalbare werkuren
  • sterke statuten en degelijke contracten
  • veilige en gezonde werkomstandigheden.

Bescherming?


Een delegee steekt haar of zijn nek uit om collega’s te helpen en bij te staan. Word je kandidaat bij de sociale verkiezingen, dan ben je beschermd tegen ontslag. Maar je bent pas beschermd vier maanden voor de sociale verkiezingen, tussen 12 en 25 januari 2020. Zeg dus niet tegen uw baas dat je kandidaat bent voor 25 januari 2020.

Je mag kritiek geven op de werkgever, op de manier van werken in het bedrijf, een collega helpen met een probleem tijdens de werkuren, maar blijf steeds beleefd en respectvol.

De baas mag u niet discrimineren omdat je kandidaat bent. Hij mag u niet onder druk zetten als je delegee wil worden, mag geen opslag of promotie weigeren omdat je kandidaat bent, mag je niet anders behandelen dan je collega’s.


Meer informatie?


Volg de komende maanden de informatie over de sociale verkiezingen in Tribune, op de website en de sociale mediakanalen van de ACOD. Je kan ook contact opnemen met de ACOD-vakbondsafgevaardigden op het werk of met de ACOD-sector (www.acodonline.be) om je kandidaat te stellen!