Uitbetaling syndicale premie 2018: volg de juiste werkwijze


Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

Wie statutair of contractueel werkt voor een openbare dienst, ontvangt in het eerste kwartaal van 2019 het formulier syndicale premie 2018. Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Let zeker ook op de volgende zaken:

Controleer in deel A ‘vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn.
Eventuele onvolledigheden of fouten kunnen gewijzigd worden in deel B van het aanvraagformulier.
Het IBAN-rekeningnummer (te vinden in rubriek C ‘vak in te vullen door het personeelslid’), dient verplicht ingevuld te worden.
Vergeet niet het formulier te ondertekenen.
Stuur het originele formulier (papier!) op naar het secretariaat van de sector of het secretariaat van het intersectoraal gewest (adressen onderaan dit artikel) of geef het af aan de ACOD-militant op uw dienst.
Doe dit zeker vóór 1 juli 2019. Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2018 wordt uitbetaald.

De syndicale premie 2018 wordt uitbetaald vóór 30 september 2019 en bedraagt maximaal 90 euro. Voor eenzelfde refertejaar mag men slechts één aanvraagformulier indienen, ook al ontvangt men meerdere formulieren. De syndicale premie wordt slechts eenmaal uitbetaald. Sinds 1 januari 2007 zijn vakbondsleden verplicht hun lidmaatschapsbijdrage te storten op een bankrekening om te kunnen genieten van een vakbondspremie. Betalingen aan het loket van de vakbond of aan een afgevaardigde op het werk kunnen dus niet meer.


Einde van de duplicaten


Sinds 2012 kan de personeelsdienst waarvan u afhangt, u geen duplicaat meer bezorgen, zelfs niet wanneer uw formulier is zoekgeraakt, u het nooit ontvangen heeft of het structurele vergissingen inhoudt. Als u zich in een dergelijke toestand bevindt, zijn er twee mogelijkheden, indien u wel degelijk recht heeft op uw vakbondspremie:

Ofwel neemt u via mail of telefoon contact op met uw gewest/afgevaardigde/sector of gaat u snel ter plaatse om de ACOD op de hoogte te brengen van het probleem.
Ofwel stuurt u een mail naar de vzw Vakbondspremie (adres: sec.asbl-vzw@cgspacod.be), met vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum, lidnummer ACOD (als u dit kent), de referentie van uw werkgever(s) in 2018 en de eventuele data van in- en uitdiensttreding voor het referentiejaar.

In ieder geval ontvangt u van ons een vervangingsformulier dat u ons – indien nodig – verbeterd en/of vervolledigd moet terugsturen. Zodra we dit vervangingsformulier ontvangen hebben, zetten we de nodige administratieve stappen bij het secretariaat van de Commissie Vakbondspremies, zodat u kan worden betaald.

Opgelet: enkel aanvragen vervangingsformulieren 2018! Als gevolg van de wettelijke bepalingen omtrent de uitbetaling van de vakbondspremies worden vervangingsformulieren 2017 niet langer aanvaard door de Commissie Vakbondspremies.


Contactgegevens ACOD-gewesten


Antwerpen-Kempen-Mechelen

Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen
03 213 69 20

Limburg
Koningin Astridlaan 45, 3500 Hasselt
011 30 09 70

Oost-Vlaanderen
Bagattenstraat 158, 9000 Gent
09 269 93 33

Vlaams-Brabant
Maria Theresiastraat 121, 3000 Leuven
016 21 37 20

West-Vlaanderen
Sint-Amandsstraat 112, 8800 Roeselare
051 20 25 70

Brussel
Congresstraat 17-19, 1000 Brussel
02 226 13 11