Uitbetaling syndicale premie 2020: wat moet je doen?

 


Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

Hoe uw aanvraag indienen?


Wie statutair of contractueel werkt voor een openbare dienst, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 het formulier syndicale premie 2020. Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen.

Controleer in het deel A ‘vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn. Eventuele onvolledigheden of fouten kunnen gewijzigd worden in het deel B van het aanvraagformulier. Het IBAN-rekeningnummer (te vinden in rubriek C ‘vak in te vullen door het personeelslid’), moet zeker ingevuld worden.

Vergeet niet het formulier te ondertekenen voor je het opstuurt naar het secretariaat van de sector of het secretariaat van het intersectoraal gewest (adressen onderaan dit artikel) of geef het af aan de ACOD-militant op uw dienst.

Bezorg ons het formulier zeker vóór 1 juli 2021! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2020 wordt uitbetaald.


Hoeveel bedraagt de premie?


De syndicale premie 2020 wordt uitbetaald vóór 30 september 2021 en bedraagt maximaal 90 euro. Voor eenzelfde refertejaar mag men slechts één aanvraagformulier indienen, ook al ontvangt men meer formulieren. De syndicale premie wordt slechts eenmaal uitbetaald. Sinds 1 januari 2007 zijn vakbondsleden verplicht hun lidmaatschapsbijdrage te storten op een bankrekening om te kunnen genieten van een vakbondspremie. Betalingen aan het loket van de vakbond of aan een afgevaardigde op het werk kunnen dus niet meer.


Einde van de duplicaten


Sinds 2012 kan uw personeelsdienst geen duplicaat meer bezorgen, zelfs niet wanneer het formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen heeft of het structurele vergissingen inhoudt.

Indien dit het geval is, zijn er twee mogelijkheden, indien je wel degelijk recht hebt op een vakbondspremie.

  • Ofwel neem je  via mail of telefoon contact op met je gewest/afgevaardigde/sector of ga je snel ter plaatse om de ACOD op de hoogte te brengen van het probleem.
  • Ofwel stuur je een mail naar de vzw Vakbondspremie (adres:  sec.asbl-vzw@cgspacod.be, met vermelding van je naam, voornaam, geboortedatum, lidnummer ACOD als je dit kent, de referentie van je werkgever(s) in 2020 en de eventuele data van je in- en uitdiensttreding voor het referentiejaar.


In ieder geval ontvang je van ons een vervangingsformulier dat je ons – indien nodig – verbeterd en/of vervolledigd moet terugsturen. Zodra we dit vervangingsformulier ontvangen hebben, zetten we de nodige administratieve stappen bij het secretariaat van de Commissie Vakbondspremies, zodat je kan worden betaald.

Opgelet: enkel aanvragen vervangingsformulieren 2020! Ingevolge de wettelijke bepalingen i.v.m. de uitbetaling vakbondspremies worden vervangingsformulieren 2019 niet langer aanvaard door de Commissie Vakbondspremies.

 

Contactgegevens ACOD-gewesten


Antwerpen-Kempen-Mechelen
Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen
antwerpen@acod.be
03 213 69 20

Limburg
Koningin Astridlaan 45, 3500 Hasselt
limburg@acod.be
011 30 09 70

Oost-Vlaanderen
Bagattenstraat 158, 9000 Gent
oost_vlaanderen@acod.be
09 269 93 33

Vlaams-Brabant
Lokaal Achturenhuis
Maria Theresiastraat 121, 3000 Leuven
vlaams_brabant@acod.be
016 21 37 20

West-Vlaanderen
Sint-Amandsstraat 112, 8800 Roeselare
west_vlaanderen@acod.be
051 20 25 70

Brussel
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
brussel@acod.be
02 226 13 11