Aanhoudende personeelstekorten politiecontrole luchthaven Zaventem veroorzaken langere wachttijden

 


De ACOD aanvaardt niet langer dat de federale politie op de luchthaven steeds weer onterecht door het slijk wordt gehaald. In een item In Terzake (23/10/2019) over de slechte resultaten van Brussels Airlines, stelde journalist Steven Decraene dat ook de stakingen van de federale politie op de luchthaven daar een rol in spelen. Als je weet dat de laatste actie van de politie op de luchthaven dateert van 2015, zie je dat deze beschuldiging nergens op slaat.


Lange wachttijden door tekort aan personeel en controleposten

De ACOD is evenwel niet verwonderd over deze foute voorstelling van de feiten. Bij lange wachtrijen aan de paspoortcontrole wordt immers ten onrechte omgeroepen dat een actie van de politie de ‘langere wachttijd’ veroorzaakt. Van een actie of een staking is dan doorgaans helemaal geen sprake, integendeel. Het politiepersoneel doet er steeds alles aan om de wachtrijen in te korten. Een dergelijke mededeling is voor hen bijzonder frustrerend omdat ze maar al te goed beseffen dat de vertragingen veroorzaakt worden door het grote personeelstekort (25%) en het tekort aan controleposten. 

Alle hens aan dek

De personeelstekorten zijn er trouwens niet doordat het personeel te veel verlof opneemt. Het personeel van de grenscontrole moet niet rekenen op een langere vakantie in de maanden juli en augustus. Niemand kreeg meer dan hetgeen wettelijk minimum voorzien was. Wie drie weken vakantie vroeg kreeg dat niet. Afgelopen zomer moest men zelfs mensen uit andere diensten met spoed opleiden om te helpen bij de grenscontrole. Ook de hoofdcommissaris, het hoofd van de politie op de luchthaven, is wegens het enorme personeelstekort mee gaan helpen in de controleposten om de paspoorten te controleren om zo de wachtrijen zo veel mogelijk te beperken. Als deze mensen dan horen omroepen dat zij aan de basis liggen van de lange wachtrijen, dan werken zulke onterechte beschuldigingen demotiverend. 

Hoog tijd voor investeringen in mensen, middelen en infrastructuur

Het wordt hoog tijd dat de echte oorzaken van de problemen op de luchthaven benoemd worden: de enorme personeelstekorten en het gebrek aan middelen. Niet alleen het besparingsbeleid van deze regering, maar ook de houding van luchthavenuitbater BAC ligt hier aan basis. Als de wachtrijen korter moeten, dan kan dat enkel door meer controleposten en meer personeel te voorzien. Ook de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld aan de politie is dringend aan een opfrisbeurt toe. Niet alleen de kantoren maar ook de ruimtes waar de mensen die gerepatrieerd worden moeten wachten zijn onveilig en onhygiënisch. 

Als deze onterechte beschuldigen ten aanzien van het controlepersoneel blijven aanhouden, dan zijn échte acties in de toekomst niet denkbeeldig.


Luc Breugelmans
vast afgevaardigde ACOD Politie