ACOD slaakt noodkreet over beveiliging op de luchthaven van Antwerpen

 

De ACOD – en niet alleen de ACOD - heeft reeds meerdere malen formeel en informeel zijn ongenoegen en bezorgdheden geuit over de gang van zaken van beveiliging op de luchthaven van Antwerpen. Vooral de verouderde en versleten apparatuur die bediend wordt door de dienst ‘Controlekamer’ baart ons zorgen. Het stressniveau is daar al bijzonder hoog en dit wordt dan nog eens oneindig verergerd door de falende apparatuur.


Dagen zonder mankementen op de luchthaven Antwerpen zijn uiterst zeldzaam.

Poorten kunnen niet naar behoren of helemaal niet bediend worden en moeten met de regelmaat van de klok (tijdelijk) hersteld of opgelapt worden, om het dan na enkele dagen opnieuw te begeven. Vandaag blokkeren ze omdat het te nat is, morgen omdat het te heet is en overmorgen zal er wel een andere reden zijn. Soms volstaat een eenvoudige reset, maar even dikwijls lukt ook dat niet. Beveiligingsagenten moeten dan gestoord worden tijdens hun regulier werk om de poorten manueel te bedienen.

Ook de camera’s vallen om de haverklap uit, waardoor ook die dan gereset moeten worden. Dit maakt de beveiligingsagenten op dat moment ‘doof en blind’.

Het is schrijnend dat het personeel niet gehoord wordt wanneer ze deze problemen aanklagen. Talloze malen werden mankementen in dagverslagen beschreven en op overlegrondes geagendeerd. Oplossingen zijn er niet omdat de budgetten ontbreken.

Op die manier wordt de veiligheid van de luchthaven van Antwerpen op het spel gezet. Vroeg of laat loopt dit verkeerd af. In dat geval zal de ACOD het niet nalaten om eraan te herinneren dat wij hiervoor de autoriteiten meermaals gewaarschuwd hebben.

 

Jan Van Wesemael
algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten