Besparingen Vlaamse overheid: geen respect voor het personeel of de Vlaming!

 


Met grote verontwaardiging stelt ACOD Overheidsdiensten vast dat minister Somers langs zijn neus weg aankondigt dat er nog eens 1440 afvloeiingen volgen bij het personeel van de Vlaamse overheid. We vreesden al voor deze kaalslag, maar nu is de beslissing dus bevestigd.


ACOD Overheidsdiensten werd nooit betrokken bij deze beslissing, ook niet om erover te onderhandelen. Er kwam zelfs nog geen sectorcomité over bijeen. Dit is een ‘fait accompli’ - onaanvaardbaar, zeker voor een regering die de mond vol heeft van ‘sociaal overleg’.

Op 11 oktober voerde de ACOD al actie op het Martelarenplein voor de zetel van de Vlaamse regering. Toen gaven wij de Vlaamse regering een ‘rode kaart’ voor hun afbraakbeleid. Het was een waarschuwing, één die we ook herhaalden tijdens ons eerste overleg met minister Somers. Een afvloeiing van vele honderden personeelsleden is voor ons een brug te ver. Het water staat het personeel na de besparingen van de voorbije vijf jaar immers al aan de lippen.

Minder personeel zet druk op het overblijvende personeel. Iedereen zal nog meer moeten werken met minder personeel. De werkstress neemt jaar na jaar toe. Het ziektecijfer en de burn-outs zijn nu al fors gestegen. Bovendien lijdt de dienstverlening aan de Vlamingen eronder de aanhoudende besparingen. Dat zal dan weer stemmen doen opgaan om taken uit te besteden aan de duurdere private sector.

ACOD Overheidsdiensten vraagt met aandrang dat minister Somers en de Vlaamse regering investeren in het personeel en in de dienstverlening aan de Vlamingen. In afwachting beraden we ons in overleg met de andere vakbonden van de openbare sector over een gepaste reactie. ACOD Overheidsdiensten zal immers het personeel van de Vlaamse overheid blijven verdedigen tegen de nieuwe afbraakregering.


Chris Moortgat - algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten

Jan Van Wesemaal - algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten