De ACOD is solidair met het personeel van Proximus

 


Het Federaal Bureau van de ACOD volgt de evolutie van het sociaal plan binnen Proximus op de voet op. We steunen het personeel en zijn vakbondsafvaardiging in hun acties om de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden veilig te stellen. De besparingsplannen van Proximus veroorzaken immers een sociaal drama en zetten zo toekomst van vele personeelsleden en hun gezinnen op het spel.


De federale ACOD aanvaardt niet dat er druk wordt uitgeoefend op de personeelsleden om het bedrijf te verlaten of slechtere arbeidsvoorwaarden en een lager loon te aanvaarden. Deze managementtechnieken zijn onaanvaardbaar en we verzetten ons daartegen. Volgens de federale ACOD produceert het personeel immers de rijkdom. De competitiviteit van de markt als excuus gebruiken om af te slanken is niet langer aanvaardbaar, noch verdedigbaar in het licht van een arbeidsmarkt die al hard werd getroffen door de antisociale maatregelen van het huidige beleid.


In het belang van alle burgers roept de federale ACOD de beleidsverantwoordelijken op de openbare diensten te verdedigen. Strategische domeinen, zoals telecommunicatie, moeten beslist in eigen beheer behouden worden. We verwachten dus dat politici niet aan de zijlijn blijven staan, maar een duidelijk standpunt innemen tegen de afbraak van de openbare sector. Het is hoog tijd dat er moedige maatregelen genomen worden om kwaliteitsvolle openbare diensten ook in de toekomst te verzekeren.

Chris Reniers                                                    Michel Meyer
vicevoorzitter federale ACOD               voorzitter federale ACOD