Geen centen, geen stroom, geen show!

 


Licht uit bij Ter Zake en De Afspraak.


Morgen 21 oktober wordt er gestaakt op VRT. Deze staking richt zich in de eerste plaats tegen de Vlaamse regering die opnieuw besliste de werkingsmiddelen van VRT niet te indexeren. Dit is inmiddels al het 5e jaar op rij. Nochtans is er wel geld. Want de inkomsten van de Vlaamse regering - die zij verkrijgt via de Federale regering - zijn wèl geïndexeerd. De Vlaamse regering kiest dus bewust voor het beperken van de VRT middelen en kiest hiermee voor de afbraak van onze Openbare Omroep.


De VRT-directie kiest om grotendeels op het personeel te besparen. De collega’s hebben al jaren ingeleverd en collega’s zien verdwijnen. De werkdruk is enorm toegenomen en voelbaar op àlle werkvloeren. Bovendien worden steeds meer collega’s tewerkgesteld met een precair contract (als freelancer, uitzendkracht,…), dat hen niet enkel socio-economisch treft maar waardoor ze ook steeds minder onafhankelijk kunnen werken. Dat laatste is fundamenteel voor een Openbare Omroep, voor degelijke journalistiek. De collega’s willen dit alles een halt toeroepen?

 

“Wij willen de afbraak van de VRT stoppen, wij komen op voor een sterke Openbare Omroep. Daarom staken we morgen.”

 

ACOD-VRT eist een structurele oplossing om de afbraak van de VRT te stoppen door de werkingsmiddelen te herindexeren en eisen het volle respect voor onze collega’s door maximaal behoud van jobs.

De onderhandelingen tussen vakbonden en VRT-directie over het Transformatieplan lopen nog. ACOD-VRT blijft aan de onderhandelingstafel er alles aan doen om het aantal ontslagen te verminderen.

 

“We willen echter ook over de grond van de zaak onderhandelen. VRT-directie kiest om de collega’s voor het grootste gedeelte van die besparingen te laten opdraaien. Wij zijn overtuigd dat dat anders kan en moet, door onder andere te investeren in de collega’s en minder extern uit te geven.
Onze aandacht gaat dus uit naar zowel de VRT-medewerkers die met ontslag bedreigd worden èn naar de collega’s die achterblijven en onder een enorme werkdruk komen te staan of met precaire contracten worden aangenomen. Met enkel onderhandelen geraken we er niet. Dus is er een sterk signaal nodig.”

“De staking wordt goed opgevolgd door ACOD-leden en andere collega’s waardoor er ook antenne-impact zal zijn morgen. Het is al zeker dat Ter Zake en De Afspraak niet wordt uitgezonden, daarvoor worden vervangprogramma’s voorzien. De European Open Tennis zal wel uitgezonden worden. Wij doen hiermee een toegeving omdat VRT ook internationale host is van dit event.”

 

Er zullen regelmatig vakbondsboodschappen in beeld gegeven worden. Ook zal het 19u journaal ingekort worden tot 30 minuten inclusief sportverslaggeving. Of er nog bijkomende impact op andere programma’s zal zijn, daar is op dit moment nog te weinig zicht op. Bij de radionetten zal er zeker impact zijn bij radio 1 en radio 2. Hoe zich dat concreet vertaalt, dat is nog onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met vervangprogrammatie dat zou betekenen dat er non-stop muziek gegeven wordt. De nieuwsbulletins ’s van radio 1 en radio 2 zullen ‘s middags niet gedifferentieerd zijn.

 

Michelle Graus
voorzitter ACOD VRT