Gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel handhaaft de stakingsaanzegging voor 5 oktober 2022 ***UPDATE***


Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft besloten een geleidelijk en progressief actieplan uit te voeren. Dit begint met de indiening van een stakingsaanzegging van 24-uur voor 5 oktober 2022, van 4 oktober om 22u tot 5 oktober om 22u.


Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat er dringend maatregelen worden genomen om een einde te stellen aan de afbouw van de arbeidsomstandigheden van het spoorwegpersoneel en om een kwalitatieve openbare dienstverlening te kunnen leveren.


Deze maatregelen moeten absoluut de nodige middelen omvatten voor het sluiten van een sociaal contract betreffende onder meer aanwerving, arbeidsvoorwaarden en welzijn van het personeel.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel betreurt het uitblijven van een concrete beslissing van de regering over het afsluiten van dienstverlenings- en prestatiecontracten voor de NMBS en Infrabel en over het vastleggen van een begrotingstraject dat het mogelijk maakt de door haar gedefinieerde ambities waar te maken.

De door de Ministerraad goedgekeurde "Spoorvisie 2040" wil de trein immers aantrekkelijker maken zodat hij de ruggengraat van de mobiliteit vormt en de klimaatuitdagingen kan aangaan.

In het kader van de door Europa opgelegde liberalisering van het binnenlands personenvervoer werd er bovendien besloten de NMBS voor een periode van 10 jaar openbaredienstopdrachten toe te kennen. Om te voldoen aan de Europese richtlijn moet dit besluit echter op 1 januari 2023 in werking treden.


***UPDATE 4/10/2022***


Na evaluatie van het antwoord van de regering, handhaaft het gemeenschappelijk front van spoorwegarbeiders de staking die gepland is voor 5 oktober 2022.


Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft besloten de staking van 24 uur voor 5 oktober 2022, van 4 oktober om 22.00 uur tot 5 oktober om 22.00 uur, ten uitvoer te leggen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat er dringend maatregelen worden genomen om een einde te stellen aan de afbouw van de arbeidsomstandigheden van het spoorwegpersoneel en om een kwalitatieve openbare dienstverlening te kunnen leveren.

Deze maatregelen moeten absoluut de nodige middelen omvatten voor het sluiten van een sociaal contract betreffende onder meer aanwerving, arbeidsvoorwaarden en welzijn van het personeel.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel betreurt het uitblijven van een concrete beslissing van de regering over het afsluiten van dienstverlenings- en prestatiecontracten voor de NMBS en Infrabel en over het vastleggen van een begrotingstraject dat het mogelijk maakt de door haar gedefinieerde ambities waar te maken.

Het enige antwoord dat wij tot nu toe van de regering hebben ontvangen, bevat geen budgettaire garanties en beperkt zich tot een intentieverklaring over de inwerkingtreding op 1 januari 2023 van het dienstencontract van de NMBS en het performantiecontract van Infrabel.

Deze toezegging is onvoldoende en geeft geen positief signaal aan het spoorwegpersoneel. Daarom bevestigt het gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel de staking voor 5 oktober, van 4 oktober om 22.00 uur tot 5 oktober om 22.00 uur.