Justitie: niet nagekomen beloftes stapelen zich op

 


De verschillende protocollen waarin de minister van Justitie of de Centrale Administratie van de Gevangenissen beloftes rond de aanwerving van personeel, het terugdringen van de overbevolking, het herstellen van de veiligheidsapparatuur of de installatie van telefonie op cel worden met de dag meer dode letter.


In juni 2019 sloot de directie van de inrichting van St-Gillis een akkoord rond het aanvullen van het personeelskader, het aanwerven van 19 bijkomende personen via een startbaanovereenkomst (Rosetta) en de installatie van telefonie op cel voor het einde van het jaar. Ter info: telefonie op cel werd al drie jaar geleden afgesproken binnen een protocol.

Op dit moment is het personeelskader van St-Gillis nog steeds niet opgevuld, zijn er nog geen van de 19 beloofde Rosetta-starters in dienst getreden en is er op dit ogenblik geen zicht op het in gebruik nemen van telefonie op cel. Dit alles maakt het werken in een overbevolkte inrichting waar er ook technische problemen zijn, er zeker niet eenvoudiger op. 

De directeur-generaal weet enkel te melden men niet niets gedaan heeft en dat er ook andere actoren zijn waarvan men afhankelijk is. Het is natuurlijk mogelijk dat de directeur-generaal, die in de periode dat hij als kabinetsmedewerker was van minister Geens het ontwerp maakte van de wet op het penitentiair statuut, meer tijd en energie steekt in het plannen van de modaliteiten van een minimale dienstverlening, dan dat hij tijd en energie steekt in het nakomen van een gegeven woord aan zijn personeel in tal van gevangenissen.

Bij Justitie maakt men het de mensen liever moeilijk tot onmogelijk om naar behoren te werken, dan dat men zorgt voor ideale werkomstandigheden. Het is ironisch: als men evenveel tijd zou besteden aan de werkomstandigheden van het personeel en het nakomen van akkoorden, dan zou er helemaal geen nood zijn aan een minimale dienstverlening bij stakingen. Dan zou het personeel immers steeds een maximale dienstverlening kunnen verlenen aan de samenleving.


Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten

Robby De Kaey
stafmedewerker ACOD Overheidsdiensten – Justitie