Openbare diensten zijn essentieel en het personeel van de federale overheid wil eindelijk een koopkrachtverhoging !

 


Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het federaal openbaar ambt heeft besloten om vandaag een stakingsaanzegging in te dienen. Hiermee protesteren de bonden van het federaal openbaar ambt tegen de beslissing van de federale regering om het sectoraal voorakkoord, dat minister De Sutter met hen getekend had, te verwerpen én het sociaal overleg naast zich neer te leggen.

 


“De ontgoocheling in deze federale regering om de onderhandelde loonsverhoging en de verhoging van de eindejaartoelage niet toe te kennen is groot. Al meer dan 20 jaar wachten de federale ambtenaren om een loonsverhoging buiten de index ontvangen” zeggen Tony Six (nl) en Grégory Wallez (fr) Federaal Secretarissen ACOD/CGSP.


Het sectoraal voorakkoord van juni 2022 gaf voor het eerst in 12 jaar terug hoop dat de functies via sociaal overleg aantrekkelijker zouden gemaakt worden. De federale regering kampt met een probleem om de vacante betrekking in te vullen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront is ervan overtuigd dat veel kandidaten afhaken als ze de vergelijking maken met andere (private) sectoren.

 


“In het voorakkoord hebben we afspraken gemaakt met de Minister van Ambtenarenzaken waardoor de jobs aantrekkelijker gemaakt zouden worden en de vacante betrekkingen vlotter ingevuld zouden kunnen worden. De federale regering heeft met één pennentrek besloten om dit volledig van de tafel te vegen.” zeggen Johan Lippens (nl) en Silvana Bossio (fr) Sectorverantwoordelijken ACV Openbare diensten CSC services publics.


Met de stakingsaanzegging wil het gemeenschappelijk vakbondsfront bekomen dat het sociaal overleg opnieuw ernstig  genomen wordt, én dat er eindelijk gehoor gegeven wordt om:

  • De lineaire besparingen stop te zetten;
  • De afbouw van de statutaire tewerkstelling, via vergaande contractualisering en uitzendarbeid, stop te zetten;
  • De invulling van de 13 jaar oude belofte om de eindejaartoelage op te trekken naar een volwaardige 13de maand, net als in de private sector;
  • De afbouw van het tijdskrediet stop te zetten;
  • De lonen opnieuw marktconform maken (indexering is geen loonsverhoging)
  • De toekenning van de maaltijdcheques vanaf november 2022 zoals beloofd!

 

“Indien de regering geen gevolg geeft aan onze eis aangaande het voorakkoord, zullen er iedere woensdag acties in gemeenschappelijk vakbondsfront volgen. We voorzien de acties op te bouwen en indien de regering ons blijft negeren zullen er ook hardere acties volgen.” zegt Stefaan Slaghmuylder, Nationaal Voortzitter bij het VSOA.


Zodra er concrete gegevens over de acties beschikbaar zijn, zullen deze via een persbericht bekendgemaakt worden.