Verzoeningsvergadering mislukt: ACOD TBM roept op tot een algemene staking bij De Lijn

 


Vandaag 12 november 2019 vond een verzoeningsvergadering plaats tussen de vakbonden en de directie van De Lijn. Tijdens deze bijeenkomst deed de ACOD constructieve voorstellen om tot organisatorische oplossingen te komen. De directie van De Lijn noteerde deze, maar besliste om na de pauze tijdens het overleg niet meer terug te keren naar het overleg. De aanwezige sociaal bemiddelaar maakte daarom een proces-verbaal van niet verzoening op. ACOD TBM houdt bijgevolg vast aan haar oproep tot een algemene staking bij De Lijn op woensdag 13 november 2019.


Met deze staking protesteert de ACOD tegen het jarenlange wanbeleid dat het management van De Lijn uitvoert in opdracht van de Vlaamse regering. Het is volledig gericht is op het behalen van onverantwoorde besparingen met nefaste gevolgen voor de openbaar vervoergebruikers en het personeel. De plannen van de nieuwe Vlaamse regering zullen daar geen verandering in brengen.


Onderfinanciering door jarenlange besparingen

Voor een normale dienstverlening heeft De Lijn 20% meer exploitatiebudget nodig. Om aan de verwachtingen van de Vlaamse regering te voldoen, moeten volgens de directeur-generaal de werkingskosten zelfs anderhalf keer verhogen. De Lijn is dus zwaar ondergefinancierd.


Aanslepend personeelstekort beperkt de dienstverlening

Reizigers(organisaties) klagen terecht steen en been over het dalend aanbod door onverwacht afgeschafte ritten wegens drastisch personeelstekort. Er is nu al een tekort van 550 chauffeurs door het traag wervingsbeleid, met een aankomend tekort van 600 door de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. Doordat De Lijn besliste om de frequentie van bepaalde lijnen te verminderen, zullen veel reizigers dus nog vaker en langer moeten wachten op overbezette bussen.


Reorganisatie zonder inspraak van het personeel

Bij De Lijn onderging het personeel de afgelopen jaren de ene transformatie op de andere. De reorganisatie ‘De Lijn 2020’ werd ondanks groot verzet doorgeduwd. Het werd een reorganisatie ‘veranderen om te veranderen’ waar 2/3de van het personeel zich heeft tegen gekant.


Personeelsbeleid loopt volledig mank

-  Verlofdagen: beloofde verlofdagen worden te vaak geweigerd, de dienstrollen zijn niet goed, en er moeten te veel extra overuren gepresteerd te worden.
-  Planning: de techniekers voelen zich aan hun lot overgelaten, en moeten zonder vergoeding en/of opleiding hun vroegere leidinggevenden vervangen.
-  ICT: vele werknemers zjin hier volledig afhankelijk van zijn om performant te kunnen functioneren, maar de werking is ondermaat.
-  Personeelsdienst: de zware onderbemanning zorgt voor een niet in te halen achterstand in het behandelen van de personeelsproblemen en een moeilijke correctie van fouten in de loonadministratie, met loonverlies tot gevolg.
-  Veiligheidsdienst: het aantal personeelsleden in de veiligheidsdienst is niet op peil, wat zowel personeel als reizigers aan onaanvaardbare risico’s blootstelt.


Het management moet zijn verantwoordelijkheid opnemen

ACOD TBM vindt het hoog tijd dat Marc Descheemaeker voorzitter van de Raad Van bestuur, een directeur-generaal Roger Kesteloot, en een algemeen personeelsdirecteur Filip Claes, hun verantwoordelijk opnemen voor de malaise waarin zij De Lijn en haar personeel hebben gestort. ACOD TBM aanvaardt niet langer dat zij elke schuld afwimpelen op allerlei externe factoren, en zeker niet op de eigen werknemers en de vakorganisatie die het personeel en haar werkcondities naar best vermogen blijft verdedigen.

ACOD TBM verontschuldigt zich voor het ongemak dat deze aangekondigde stakingsdag bij de tram- en bus gebruikers zal meebrengen. Reizigers en personeel zitten in hetzelfde schuitje. De Lijn was een mooi bedrijf met een maatschappelijke functie en moet dringend hersteld worden. ACOD TBM voert deze protestactie met slechts één doelstelling voor ogen: een betere Vlaamse openbaar vervoersmaatschappij De Lijn in het algemeen belang van iedereen voor iedereen.


Voor een uitgebreid overzicht van onze argumentatie kan je terecht op: https://bit.ly/34T5Nx9

Rita Coeck
algemeen secretaris ACOD TBM