“Agressie ten aanzien van personeel in openbare diensten is onaanvaardbaar”

 


In de week van 6 tot 10 maart organiseert de ACOD samen met de andere vakbonden van de openbare sector een actieweek. Wat is de bedoeling?


Chris Reniers: “Met onze acties willen we de burgers en ook de politici informeren over en sensibiliseren rond het belang van de openbare diensten voor de burger en de samenleving in het algemeen. Al te vaak vallen de openbare diensten tussen twee stoelen. Wanneer de nood het hoogst is, rekent iedereen op hen en hun personeel om meteen voor ondersteuning te zorgen. Maar wanneer het budgettair tegensteekt, worden diezelfde openbare diensten als pasmunt gebruikt om tekorten aan te zuiveren. We kunnen niet voldoende beklemtonen dat investeringen in openbare diensten, van opleiding tot op de werkvloer, met mensen en middelen, van cruciaal belang zijn om hen performant en kwaliteitsvol te laten functioneren voor de burger.”


Waar loop het fout?


Chris Reniers: “De ACOD klaagt al lang aan dat men er op geen enkel bestuursniveau van dit land in slaagt de openbare dienstverlening duurzaam te structureren, te garanderen en te ondersteunen. Al te vaak zien we een jojo-effect op het vlak van toekenning van mensen en middelen. De waan van de dag en ideologische politieke tegenstellingen bepalen voortdurend het lot van de openbare diensten. Rechtse, conservatieve politieke stromingen vinden elke eurocent uitgegeven aan openbare diensten er een te veel. Volgens hen doet de privé alles beter. Nochtans wijzen vele studies en praktijkvoorbeelden uit dat constructies waarbij de privé inbreekt in openbare dienstverlening - of dat nu via interimwerk, publiek-private samenwerking of andere constructies is - op het einde van de rit meer kosten en minder efficiënt zijn. De burger betaalt zo twee keer de rekening: een keer voor de kostprijs en een keer voor de mindere dienstverlening.”


Wat vind je van het toenemend aantal agressiegevallen ten aanzien van personeel in openbare diensten?


Chris Reniers: “Treinbegeleiders, politieagenten, brandweerlui, zorgverleners, cipiers en inspectiediensten, maar ook ander personeel in openbare diensten dat verbaal en fysiek aangepakt worden, is onaanvaardbaar. De ACOD vraagt dat daar zeer sterk tegen opgetreden wordt. Agressie heeft niet enkel een enorme impact op het slachtoffer en de collega’s die daags nadien weer aan de slag moeten, maar het maakt ook werken in openbare diensten minder aantrekkelijk en zorgt voor een grotere personeelstuitstroom.

Wat dergelijk agressief gedrag mee in de hand werkt, is de houding en het taalgebruik van bepaalde politici, die openbare diensten en hun personeel in diskrediet brengen en zo de drempel tot respectloos en zelfs agressief gedrag verlagen. Politici moeten juist de burger aantonen hoe belangrijk openbare diensten en hun personeel zijn.”


Begin 2023 lijken we al in verkiezingsmodus te zitten, hoewel die nog ruim een jaar verwijderd zijn.


Chris Reniers: “Als de politieke partijen van dit jaar een langgerekte propagandaperiode willen maken, dan vrees ik het ergste voor de vele maatschappelijke, sociale, economische en ecologische problemen die nog moeten aangepakt worden. Langs N-VA-kant slaat Bart De Wever de communautaire trom, door te beweren dat een onafhankelijk Vlaanderen mogelijk ook buiten de bestaande wetgeving om kan gerealiseerd worden. Misschien is het slechts electorale borstklopperij, maar het is wel een verontrustende uitspraak die een aanslag vormt op de democratie en de stem van de kiezer. Peilingen tonen trouwens aan dat nauwelijks een vijfde van de Vlaamse kiezers interesse heeft in onafhankelijkheid. Dat is flink minder dan bijna de helft van de stemmen die de N-VA en Vlaams Belang in de huidige opiniepeilingen zouden verzamelen.
Verbazingwekkend is het niet. De Vlaming merkt dat wat Vlaanderen doet, het lang niet altijd beter doet. Kijk maar naar de lokale en regionale besturen, het onderwijs, het openbaar vervoer, de kinderopvang en dergelijke. Door de besparingen daar zien we een afbouw van de openbare dienstverlening en geleverde kwaliteit. Is dat dan de erfenis van bijna tien jaar Vlaamse regering onder N-VA-leiding?”


Turkije en Syrië werden enkele weken geleden getroffen door bijzonder zware aardbevingen. Stemt dat tot nadenken over de rol van de openbare diensten?


Chris Reniers: “Solidariteit tussen mensen en landen is de beste manier om een dergelijke, gruwelijke ramp te boven te komen. Nu is het niet de tijd om weerloze slachtoffers tot speelbal te maken van politieke spelletjes. Maar je kan toch niet ontkennen dat elk land gebaat is met sterke openbare diensten, in dit geval op het vlak van hulpverlening, medische zorgen, veiligheid en wederopbouw, om zowel de eerste noden te lenigen, als het herstel op langere termijn in goede banen te leiden.”