“Bedankt aan jullie allemaal!”

 


Hoe kijk je terug op het toch wel ongewone voorbije jaar?


Chris Reniers: “2020 was een moeilijk jaar. Iedereen is erg op de proef gesteld. Op de een of andere manier heeft ieder van ons de gevolgen van het coronavirus ondervonden, al dan niet aan den lijve. Velen zijn ziek geweest of hebben zelfs familie of dierbaren verloren. Dat heeft er flink op ingehakt, ook al omdat het vaak onmogelijk was om op een normale manier afscheid te nemen, mensen te bezoeken of zelfs maar hulp te bieden.”


De openbare diensten kwamen in 2020 opvallend op de voorgrond te staan door de rol die ze speelden om de gezondheidscrisis aan te pakken.


Chris Reniers: “Het is opmerkelijk en bewonderenswaardig hoe het personeel in de openbare diensten aan de slag is gebleven om zich ten dienste te stellen van de burgers en de samenleving. Dat deden ze niet zelden met risico voor de eigen gezondheid, omdat ze niet altijd konden beschikken over voldoende of correcte veiligheidsmaatregelen. Ze werden bovendien niet altijd even vriendelijk behandeld door burgers die – begrijpelijk – ook onder grote stress stonden. Ook op een passende financiële compensatie voor de extra inzet was het lang wachten en dan nog heeft niet iedereen die ontvangen.”


Het was wel fijn vast te stellen dat openbare diensten voor het eerst sinds lang positief in het nieuws kwamen. Ze werden terug naar waarde geschat.


Chris Reniers: “Gedurende jaren waren de openbare diensten aangeschoten wild. Wanneer er geld moest gevonden worden, werd er eerst op hen bespaard. Als gevolg daarvan heeft men te weinig geïnvesteerd in openbare diensten, onvoldoende personeel geworven en er zijn niet genoeg opleidingsmogelijkheden.
Wanneer er echter een crisis uitbreekt en de nood het hoogst is, valt men meteen terug op diezelfde openbare diensten. De voorbije maanden hebben aangetoond dat het personeel tot het uiterste gaat om zijn taak te vervullen. Het doet dan ook pijn wanneer het kritiek krijgt omdat zaken niet snel of goed genoeg gedaan worden. Dat valt echter rechtstreeks terug te brengen tot de politieke beslissingen van de voorbije jaren. Die hebben de openbare diensten structureel onderuitgehaald.
Een ding is nu duidelijk geworden: goed uitgebouwde en voldoende gefinancierde openbare diensten met genoeg personeel, dat voldoende betaald, degelijk opgeleid en regelmatig bijgeschoold wordt, is nog altijd de beste garantie voor het welzijn van de burgers.”


Was het vakbondswerk in 2020 moeilijker door de coronacrisis?


Chris Reniers: “Het was een moeilijk syndicaal jaar, waarin we elkaar veel minder zagen dan gewoonlijk. Eigenlijk bestond het enkel uit werken voor onze leden, zonder al de fijne en aangename momenten die we normaal gezien onder vakbondskameraden doorbrengen. Het was bijzonder moeilijk om zaken te bespreken, te discussiëren of te debatteren. Daarom bedank ik iedereen die in 2020 voor de vakbond is blijven werken en zich op een of andere manier heeft ingezet om de werknemers in openbare diensten te ondersteunen. Ik denk daarbij vooral aan onze vakbondssecretarissen en militanten, die het welzijn van onze leden voor ogen zijn blijven houden. Ik denk echter ook aan onze leden die ons trouw zijn gebleven en onze werking zijn blijven mogelijk maken. Zij hebben ondervonden dat een vakbond steeds nodig is, zeker in moeilijke tijden. En ten slotte bedank ik ook ons personeel, dat heel het jaar door de zo belangrijke ondersteuning heeft geboden aan onze vakbondsvertegenwoordigers op het terrein.”


Telt solidariteit nu meer dan ooit?


Chris Reniers: “Sommigen hebben het geluk dat ze kunnen rekenen op een sterk netwerk van familie en vrienden. Anderen zijn alleen en eenzaam of zien af omdat ze naasten verliezen. Op zulke momenten is solidariteit belangrijk. Laat ons oog en oor hebben voor wie zwaar op de proef gesteld wordt. En laat ons dat ook wederkerig maken. Wanneer je het zelf moeilijk hebt, wees dan niet beschaamd op hulp of steun te vragen.
Het zal een moeilijke winter worden en misschien nog een moeilijk jaar, maar dat zal voorbijgaan. We zullen terug mogen en kunnen samenkomen en feestvieren. Dat is onze wens voor 2021, naast een goede gezondheid voor ons allen. En nogmaals, heel erg bedankt aan jullie allemaal!”