“De openbare diensten bewijzen hun nut”

 


We zitten in het midden van de coronacrisis. Welke maatregelen neemt de ACOD?

Chris Reniers: “We hebben twee prioriteiten: ons personeel en onze leden. Uiteraard doen we al het mogelijke om onze medewerkers te beschermen en toch de kans te geven om aan de slag te blijven. Dit laatste is immers belangrijk omdat onze leden blijven rekenen op onze dienstverlening. Velen zitten met vragen over hun werksituatie in deze moeilijke tijden en we proberen hen zo snel en zo goed mogelijk te adviseren. Ik ben blij vast te stellen dat onze sectoren en gewesten hun beste beentje voorzetten om onze leden bij te staan.”


De ACOD verdedigt het personeel van de openbare diensten. Velen van hen blijven aan het werk, ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen.

Chris Reniers: “Ik wil al het personeel van de openbare diensten, en zeker zij die instaan voor de zorg en het welzijn van hun medeburgers, feliciteren voor hun inzet en plichtsbesef. Zij komen rechtstreeks in contact met het publiek en lopen dus een verhoogd risico. Ik ben erg onder de indruk van hoe deze mensen in de vuurlinie blijven staan. Tegelijk stel ik echter vast dat ze vaak onvoldoende middelen en uitrusting hebben om hun persoonlijke veiligheid en die van de burgers waarmee ze in contact komen te garanderen. Hoe dan ook staan ze er dag in dag uit voor het welzijn, de veiligheid en de dienstverlening aan de burger. Dat verdient een zeer groot compliment.”


Wordt in tijden van crisis het belang van de openbare diensten bewezen?

Chris Reniers: “Daarover bestaat geen twijfel. Tijden als deze bewijzen dat we moeten kunnen rekenen op openbare diensten en hoe groot hun nut wel is. Wanneer alles wegvalt, garanderen openbare diensten het hoogstnodige voor de burger. Dit bewijst dat men niet blindelings kan blijven besparen op de openbare diensten, mensen en middelen. Op een bepaald moment lopen ze zoveel schade op, dat het herstel van hun werking meer kost dan wanneer men ze van in het begin voldoende had gefinancierd.”


Opmerkelijk is dat ook de sociale zekerheid nu op de voorgrond treedt.

Chris Reniers: “We kunnen het belang van de sociale zekerheid niet genoeg benadrukken. Als heel veel bedrijven in economische werkloosheid gaan, vormt de sociale zekerheid een groot vangnet. Niet alleen voor het personeel dat daar werkt, maar ook voor de ondernemers zelf. Zij moeten die les leren voor de toekomst: de sociale zekerheid moet stevig in elkaar zitten en voldoende gefinancierd worden, omdat ze een vangnet is in tijden van rampspoed. Vergelijken we onze situatie met een buurland als Nederland, waar de sociale zekerheid flink is uitgekleed, dan zien we de paniek die daar is uitgebroken omdat een dergelijk vangnet ontbreekt. Ik vind bovendien ook dat niemand loonverlies mag leiden als gevolg van het coronavirus en dat zij die aan het werk blijven in zeer moeilijke omstandigheden daarvoor beloond moeten worden.”


Wat vind je van het optreden van de federale regering in lopende zaken tot nu toe?

Chris Reniers: “Die krijgt nu de steun van een meerderheid in het parlement. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de maatregelen die ze kan nemen om deze crisis het hoofd te bieden. Ook goede en duidelijk communicatie hierover is van cruciaal belang.
Het moet me van het hart dat sommige politici niet beschaamd zijn om in verschillende richtingen te blijven communiceren, vooruitlopen op maatregelen waarvan ze weten dat de regering ze toch zal nemen en dan doen alsof ze het warm water hebben uitgevonden. Ik denk daarbij aan Bart De Wever, die erin slaagt op tien dagen tijd bochten te nemen in alle richtingen. Bovendien koppelde hij de vorming van een eventuele noodregering aan zijn premierschap. Persoonlijke ambitie is goed in normale tijden, maar momenteel is dat zeer ongepast. Intussen raad ik iedereen aan de beslissingen van de federale regering en de crisiscel van experten af te wachten en op te volgen als goede burgers. Ik wens iedereen in deze tijden veel moed en een goede gezondheid.”