“De openbare diensten mogen de kostprijs van de coronacrisis niet betalen”

 


Onze lezers krijgen deze maand opnieuw een ‘corona-editie’ van Tribune in de bus. Nu is er echter wel wat zicht op een herneming van het ‘gewone’ leven. Hoe kijkt de vakbond daar tegenaan?


Chris Reniers: “Voor het grootste deel van het personeel van de openbare diensten viel het professionele leven nauwelijks stil. Het was voor sommigen misschien wel minder druk, maar velen bleven gewoon aan de slag. Wat nu wel zal veranderen is de toename van contacten met de burgers, die weer volop gebruik zullen maken van de openbare dienstverlening. Het openbaar vervoer zal weer veel mensen naar het werk vervoeren en jongeren naar school, de gemeentelijke diensten hernemen hun dienstverlening aan de burger en ook de rechterlijke instellingen starten hun behandeling van dossiers weer op.
De ACOD is uiteraard tevreden over deze noodzakelijke, georganiseerde heropstart, maar onze grootste bekommernis blijft de veiligheid. We denken daarbij aan de veiligheid van de burgers, maar bovenal aan die van het personeel van de openbare diensten. We zetten alles op alles opdat de overheid het nodige zou doen om haar personeel op een veilige manier te laten werken.”


Verloopt de samenwerking met de openbare werkgevers goed om in die veiligheid te voorzien?


Chris Reniers:
“Het is zeer frustrerend te merken dat in sommige openbare sectoren de werkgever soms niet meegaat in dat veiligheidsverhaal en het afdoet als onredelijke vakbondsverzuchtingen. Dat is een spijtige zaak. Op een bepaald moment zal dat tot incidenten leiden. Veel problemen kunnen vermeden worden als men de zeer redelijke vragen van de vakbonden zou beantwoorden. Eén zaak is duidelijk: er moet geïnvesteerd worden in de veiligheid van de personeelsleden.”


Moeten we nu de herstart een feit is de aanpak van de coronacrisis evalueren?Chris Reniers:
“Uiteraard, het is belangrijk dat we leren uit onze ervaringen. Wat had vermeden kunnen worden? Wat kan verbeterd worden voor het geval dat we te maken zouden krijgen met een nieuwe opstoot van het coronavirus? Centraal in deze evaluatie moet volgens mij de rol van de openbare diensten staan. Zij zijn immers essentieel als motor van dienstverlening aan de burgers en voor de continuïteit van het samenleven en de economische activiteiten.”


Wat vond je van de stellingname van de denktank Itinera, die gezien de kost van de coronacrisis pleit voor besparingen op de openbare uitgaven?


Chris Reniers
: “Het verbaast me weinig dat de belangrijkste spreekbuizen van deze rechtseconomische denktank, Ivan Van De Cloot en Jean Hindriks, daarvoor pleiten, daarin geruggesteund door hun spitsbroeder Geert Noels. Dergelijke mensen hebben geen oog voor het geheel van de samenleving of sociale cohesie. Zij zien enkel het economische en de drang naar winst. Zij vergeten maar al te graag het menselijke aspect en de waarde van de openbare diensten.
Ik zal nu al heel duidelijk stellen dat na de coronacrisis, de openbare diensten en hun personeel moeten gehonoreerd worden voor de belangrijke rol die ze voor de burgers en het land vervullen. Aan de coronacrisis zal een flink kostenplaatje vasthangen, dat staat vast. We zullen er nog lang de gevolgen van dragen. Maar ik waarschuw nu al dat als men de kostprijs van deze crisis wil laten betalen door de openbare diensten of de sociale zekerheid, de ACOD dat niet zonder slag of stoot zal laten gebeuren!”