“Doe bedrijven de koopkracht ondersteunen”

 


Sinds het begin van dit jaar voelen de meesten onder ons de gevolgen van de scherpe prijsstijgingen van tal van producten, gaande van energie tot gewone voedingsproducten. Wat is de vakbond van plan hieraan te doen?


Chris Reniers: “Het ABVV heeft dit jaar al enkele acties georganiseerd en is van plan die op te voeren in de komende weken en maanden. Op 22 april was er al een eerste actie in gemeenschappelijk vakbondsfront in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en op 20 juni is er een grote manifestatie gepland in gemeenschappelijk front. Ook de ACOD neemt enthousiast deel aan deze acties die in het teken staan van het grootste actuele probleem van onze leden: koopkracht. De prijzen van energie en levensmiddelen swingen momenteel te pan uit. Zelfs voor tweeverdieners is het moeilijk om het einde van de maand dichtgereden te krijgen. Hoog tijd dus dat de regering een oplossing vindt voor iedereen die nu aan de lijve de gevolgen ondervindt van de internationale crisissen die aan de oorsprong liggen van de huidige inflatiepiek.”


Welke mogelijke oplossingen zie je om de pijn te verzachten?


Chris Reniers: “Ik denk bijvoorbeeld aan de piste van het oprichten van een solidariteitsfonds ter ondersteuning van burgers die hun nu moeilijk hebben om rond te komen ten gevolge van de prijsstijgingen. Dit fonds kan gespijsd worden door de terugbetaling van de soms rijkelijke steun die de overheid tijdens de coronacrisis gaf aan vele bedrijven om te kunnen overleven. Die steun was weliswaar terecht, maar misschien is het nu tijd om die terug te betalen. De bedrijfswereld heeft globaal genomen in 2021 bijzonder goed geboerd, dat bevestigt zelfs de Nationale Bank. Het zou dus niet teveel gevraagd zijn indien de bedrijven nu hun solidariteit tonen met de burgers, die per slot van rekening ook hun werknemers zijn.”


Zijn ook specifieke koopkrachtmaatregelen voor personeel in de openbare sector nodig?


Chris Reniers: “De openbare diensten en hun personeel stonden de voorbije twee jaar steeds paraat om de burgers hun diensten aan te bieden. Daar mag best iets tegenover staan: voldoende personeel en structurele middelen om het werk correct en veilig te kunnen uitvoeren. Bovendien verdient het personeel in de openbare sectoren ook een tegemoetkoming op het vlak van verloning. Zeker het personeel met de laagste salarissen voelt de stijging van de levensduurte bijzonder sterk. Vaak wordt vergeten dat ook in de openbare sector veel personeelsleden geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Ook zij moeten zich verplaatsten met de auto en voelen de hoge brandstofprijzen dus enorm in hun portefeuille. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze hun loon daardoor zwaar uitgehold zien. Daarom is het nodig dat we over koopkracht, personeel en middelen voor de openbare sector serieuze afspraken maken en cao’s afsluiten.”


PostNL komt steeds meer in nauwe schoentjes als gevolg van de betrokkenheid van het bedrijf in dossiers van schijnzelfstandigheid. Is dat terecht?


Chris Reniers: “De ACOD klaagt al jaren het gebruik aan van schijnzelfstandigen bij vele pakjesleveranciers, waaronder ook PostNL. Dit ‘personeel’ wordt uitgebuit en bovendien zorgt deze praktijk ook voor oneerlijke concurrentie met bedrijven die hun personeel wel volgens de regels tewerkstellen. We zijn dus tevreden dat het parket schijnzelfstandigheid nu als een prioriteit beschouwt en ook actie onderneemt tegen hardleerse bedrijven. Trouwens, hoe de topvrouw van PostNL zich in een slachtofferrol wentelt na de gerechtelijke acties, is bijzonder schrijnend. Het blijft verbazen hoe sommige mensen aankijken tegen personeel, dat ze bijna beschouwen als moderne slaven, waarmee je kan doen en laten wat je wil. Hopelijk doen de acties tegen PostNL andere bedrijven nu nadenken over hoe je omgaat met arbeidsvoorwaarden en veiligheid.”


Ben je tevreden dat 1 Mei voor het eerst in twee jaar opnieuw in aanwezigheid van anderen gevierd kan worden?


Chris Reniers: “Wij socialisten zijn uiteraard bijzonder blij dat we terug naar de 1 Mei-optochten kunnen gaan, die naar goede traditie in vele steden en gemeenten georganiseerd worden door de socialistische gemeenschappelijke actie: Vooruit, onze vakbond en de socialistische mutualiteit. Deze 1 Mei zal in het teken staan van meer koopkracht en die boodschap zal zeer duidelijk gebracht worden door ABVV-topvrouw Miranda Ulens. Mensen die werken hebben echt nood aan meer koopkracht en solidariteit. Ik hoop we er samen een strijdbare, feestelijk en solidaire 1 Mei van maken!”