“Niet investeren in de sociale zekerheid en de openbare diensten is bewuste nalatigheid”

 


We zijn nu een maand in lockdown. Wat vind je van de maatregelen die de regering genomen heeft om deze crisis het hoofd te bieden?


Chris Reniers: “Ik heb gemengde gevoelens. Deze situatie is ongezien. Iedereen voelt de gevolgen van het coronavirus op een of andere manier. Het beleid van de regering beoordelen is niet eenvoudig omdat we momenteel een regering hebben die werkt met volmachten. Op maatschappelijk vlak heeft ze een aantal maatregelen genomen die we normaal gezien nooit zouden aanvaard hebben. Die bevinden zich in een spanningsveld met de bestaande regelgeving rond privacy. Het is moeilijk daar in deze situatie kritiek op te geven, maar we kunnen ons wel de vraag stellen of de regering van plan is die maatregelen ook na de crisis aan te houden. Een grondig debat daarover is nodig.
Op economisch vlak ligt de focus van de regering op het beademen van de bedrijven en de economie. Problematisch is wel dat ze die beslissingen eenzijdig nam, zonder sociaal overleg of inspraak van de vakbonden. Dat merken we ook in de openbare diensten. We vroegen de premier om een Comité A om te overleggen over de werkomstandigheden in de openbare diensten. De vergadering volgde pas na lang aandringen, maar beantwoordde uiteindelijk nauwelijks aan onze bekommernissen en vragen.”


Hoe is de toestand op het terrein in de openbare sector?


Chris Reniers: “Het personeel van de openbare diensten, de ziekenhuizen, de zorginstellingen, de gevangenissen, het openbaar vervoer, het onderwijs, de postbodes, de huisvuilophalers, controleurs, politie, … zij staan in de frontlijn van deze crisis omdat ze voortdurend in contact komen met de bevolking. Nu meer dan ooit bewijzen de openbare diensten nu hun nut en bestaansrecht. Zij zorgen immers voor continuïteit in de noodzakelijke dienstverlening aan de burger.
Het is dan ook schrijnend dat het personeel van de openbare diensten niet altijd kan werken in veilige omstandigheden. Er is een gebrek aan materieel en middelen. Dat maakt hun werk bijzonder moeilijk. Daarom is de voornaamste bekommernis van de ACOD dat die situatie voor het personeel van de openbare sector verbetert.”


Vind je het terecht dat wie nu aan de slag blijft in deze moeilijke tijden een extraatje verdient?


Chris Reniers: “Inzet mag zeker beloond worden. Ik ben wel verbaasd dat momenteel politieke partijen, tot zelfs banken toe, de ABVV-slogan ‘Samen sterk’ schaamteloos overnemen. Volgens mij zijn het voor velen van hen toch holle woorden. Kijk maar naar het opbod dat in de regering gevoerd wordt en dat niet echt samenhangend is. Premies voor de ene, maar niet voor de andere – terwijl toch iedereen dezelfde inspanning doet. Bovendien hoor ik ook zeer weinig van de politieke partijen over structurele wijzingen die ze willen aanbrengen na deze crisis. Ik denk dan aan investeringen om de sociale zekerheid en de openbare diensten duurzaam te versterken.”


Welke lessen zullen we moeten trekken uit deze crisis?


Chris Reniers: “In sommige omringende landen, Zuid-Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zie je wat de gevolgen zijn van het stoppen van investeren in openbare diensten, sociale zekerheid en zorg.
Ik hoop echt dat dit debat na de coronacrisis ten gronde gevoerd wordt, met de herinnering aan deze tijden nog vers in het geheugen. We moeten samen beslissen wat belangrijk is voor de burger. Uiteraard is de economie belangrijk en moet daarin geïnvesteerd worden – waarbij bedrijven dan wel de nodige inspanningen moeten doen, bijvoorbeeld om hun personeel in veiligheid te laten werken. Ook moeten we ook ons sociaal vangnet, de overheid en de openbare diensten versterken. Dat is van cruciaal belang. Zomaar terugkeren naar ‘business as usual’ lijkt me onmogelijk. Niet investeren in de sociale zekerheid en de openbare diensten is bewuste nalatigheid.”


Heb je nog een boodschap voor 1 mei?


Chris Reniers: “Het zal een 1 mei zijn die helemaal anders is dan gewoonlijk, vooral omdat we die niet fysiek samen kunnen vieren. Laat daarom 1 mei dit jaar in het teken staan van iedereen die in deze tijden aan het werk is, ten dienste van de bevolking en solidair met zijn medemens. Draag op 1 mei iets rood, hang de rode vlaggen en wimpels uit, zorg voor elkaar en wees samen sterk!”