“Stem voor een plaatje dat volledig klopt”

 

Op het moment van dit interview zitten we ongeveer 50 dagen voor de verkiezingen. De campagne komt maar traag op gang en het is niet erg duidelijk wat de thema’s zijn.


Chris Reniers: “De thema’s die de voorbije jaren en maanden veel aandacht kregen, waren veiligheid en klimaat. Een veilige en leefbare samenleving is uiteraard erg belangrijk. Maar de vraag die vele mensen zich stellen, is: hoe gaan we dat betalen? Wat is de invloed van meer veiligheids- en milieumaatregelen op onze loon- en arbeidsvoorwaarden? Hebben belastingverschuivingen daarrond invloed op mijn loonzakje? Kunnen we onze energiefacturen blijven betalen? Is het correct dat bedrijven grotere energiekortingen krijgen dan gezinnen, terwijl het toch de werknemers zijn die voor de welvaartscreatie in de economie zorgen? Het is toch niet meer dan logisch dat ook zij hun deel van de koek krijgen? Milieu en veiligheid moetne telkens op sociaaleconomisch vlak getoetst worden. Volgens mij hebben vele burgers wel degelijk oog voor die sociaaleconomische invalshoek wanneer ze hun keuze maken op 26 mei.”


Waar moet volgens jou meer aandacht voor zijn in de verkiezingen?


Chris Reniers: “Eén van de belangrijkste problemen van vrijwel iedereen is het evenwicht tussen het werk en het privéleven. Het is vanzelfsprekend dat mensen werken, maar dat moeten ze kunnen doen op een manier die hen ademruimte geeft. Je merkt dat meer en meer jongeren kampen met een burn-out omdat het evenwicht zoek is. Anderzijds zien we ook oudere werknemers die het moeilijk hebben om tot op de laatste dag in hetzelfde tempo te blijven werken.

Dit is ook een socialistisch thema bij uitstek. Vele jaren geleden vochten wij voor een dag met 8 uur werken, 8 uur ontspanning en 8 uur rust. We hebben dat toen verkregen, maar de strijd rond het evenwicht tussen werk en privé blijft actueler dan ooit. We moeten daar nu een moderne afstemming aan geven in de vorm van werkbaar werk. Dat is geen utopie. Het betekent ervoor zorgen dat mensen zich in en door hun werk gelukkig en nuttig kunnen voelen.”


Sommigen vinden dit voorbijgestreefd in de tijd van het ‘moderne, flexibele werken’.


Chris Reniers: “De realiteit spreekt hen nochtans tegen. Het is gemakkelijk om arbeid op een algemene manier te organiseren. Daarbij wordt echter al te vaak voorbijgegaan aan de gevolgen voor de individuele werknemer. Alsmaar meer bezuinigen, besparen en inspanningen vragen van de mensen, leidt op zeer korte termijn tot meer ‘uitval’ in de samenleving. Mensen worden ziek. Ze kunnen niet meer mee. Op die manier worden ze een kost voor de samenleving – één die eigenlijk te vermijden valt. Niemand wint daarbij, niet de werknemer en niet de samenleving.


Welke strijdpunten plaats je centraal voor 1 mei?


Chris Reniers: “Socialisten hechten bijzonder veel belang aan onze sociale zekerheid. Het is het vangnet voor mensen die ziek zijn, zonder werk vallen, met pensioen zijn enzovoort. De sociale zekerheid werkt corrigerend en daarom is het hoog tijd dat ze opnieuw de aandacht en financiering krijgt, nodig om een sociale en leefbare samenleving te realiseren.

Uiteraard zijn voor een socialistische vakbond als ACOD ook solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkheid centrale thema’s. Vooral dit laatste thema wil ik extra in de verf zetten. Iedereen in onze samenleving is immers gelijk en moet het gevoel hebben dat ze erbij horen en gewaardeerd worden voor de inspanningen die ze leveren. Daarom moeten we ook blijven inzetten op zaken als gelijke kansen voor onderwijs, tewerkstelling en huisvesting. Ook een fatsoenlijke verloning is hier een belangrijk aspect van. In die zin moet dan ook de blijvende strijd van het ABVV voor de verhoging van het minimumloon begrepen worden. We hebben altijd geleerd dat ieder werk zijn loon waard is, maar minimumlonen onder 10 euro per uur zijn onvoldoende om op een volwaardige manier deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wij streven op termijn naar 14 euro per uur.”


Wat is je boodschap voor 1 mei in het zicht van de verkiezingen?


Chris Reniers: “De ACOD heeft op de sociale media een campagne lopen om links te stemmen. We leggen daarin uit waarom dat nodig is, onder andere op het vlak van koopkracht, pensioenen en fiscaliteit. Daarbij vragen we iedereen om zijn of haar stem goed te overwegen. Immers, niet alle partijen die zich progressief voordoen, delen onze standpunten. Zo zijn ze soms voor een minimale dienstverlening, tegen een openbaar vervoer aangestuurd door de overheid of tegen een uitbreiding van de openbare dienstverlening. Stem daarom links en progressief voor een plaatje dat volledig klopt, zeker met het oog op de openbare diensten. Vergeet ook populistische partijen en ga niet mee in het racistisch of xenofoob discours van anderen. Dit is een warme oproep voor een gelijke en sociale samenleving.”


Dit standpunt verscheen in Tribune 75.05 - editie mei 2019