“We zullen de regering De Croo beoordelen op haar verdiensten”

 


Uiteindelijk hebben we een regering. Die telt zeven partijen en dus ook zeven meningen. Zie je dat weerspiegeld in het regeerakkoord?


Chris Reniers: “Het gevolg van die brede samenstelling van de regering is dat niet alles tot in de details uitgewerkt is in het regeerakkoord. De grootste uitdaging van de regering De Croo zal dus zijn om alle voornemens op een coherente manier in beslissingen om te zetten die voor iedereen in de meerderheid aanvaardbaar zijn. Hoe dan ook zullen alle deelnemende partijen water bij de wijn moeten doen.”


Ben je tevreden over de doelstellingen die de regering De Croo heeft opgelijst in haar regeerakkoord?


Chris Reniers: “Uiteraard geeft dit regeerakkoord geen 100 procent voldoening. Gezien de samenstelling van de regering kan dat ook niet. De ACOD kijkt natuurlijk eerst naar de plannen in verband met de openbare diensten. We kunnen tevreden zijn dat die, weliswaar op een soms impliciete manier, gewaardeerd of geherwaardeerd worden en dat de regering van plan is opnieuw te investeren in de openbare diensten.
Zeker in deze onzekere coronatijden is dat een verstandige keuze. Mensen die werken in openbare diensten, die dagelijks in contact staan met de burger, moeten immers over alle mogelijke middelen beschikken om hun eerstelijnsopdracht uit te voeren.”


Het regeerakkoord spreekt ook over 600 miljoen euro besparingen op openbare diensten. Baart dat zorgen?


Chris Reniers: “De teksten maken niet duidelijk waar men die 600 miljoen euro precies wil vinden. Besparen op mensen in de openbare diensten is volgens mij niet mogelijk, integendeel. De coronapandemie maakt nu duidelijk dat men daar meer mensen nodig heeft, op alle vlakken. Verder besparen op openbare diensten lijkt me dus eerder wishful thinking. Wat dat betreft zullen we zeer waakzaam blijven.”


De vorige regering had plannen om het ambtenarenstatuut flink aan te pakken en een redesign van de overheid door te voeren. Wat verwacht je dat de regering De Croo hiermee van plan is?


Chris Reniers: “Over redesign is er weinig sprake, behalve dan dat men wil inzetten op een meer efficiënte overheid. Voor het statuut zijn er wel plannen, maar zonder al te veel details. De ACOD wil over die zaken wel naar onderhandelingstafel komen, maar wil dan wel dat men luistert naar de argumenten van de sociale partners. Enkel vertrekken vanuit het eigen grote gelijk, met vooringenomen ideeën, is niet in het belang van de burger.”


Over mogelijke plannen om de overheidsbedrijven te privatiseren zegt het regeerakkoord niets. Denk je dat de regering hierover niet in haar kaarten laat kijken?


Chris Reniers: “Laat het wel duidelijk zijn dat de ACOD waakzaam zal zijn voor alle pogingen om te privatiseren in de openbare sector. We zullen ons dan onverzettelijk tonen. Het kan niet de bedoeling zijn om privéspelers toe te laten in de openbare sector, om hen daar grote winsten te gunnen ten nadele van de dienstverlening aan de burgers.”


Ten slotte zijn er nog de pensioenplannen van de regering De Croo. Er wordt een minimumpensioen van 1.500 euro per maand beloofd, maar over de zware beroepen wordt er niet meer gesproken. Wat denk je daarover?


Chris Reniers: “Die fameuze 1.500 euro moet blijkbaar nog verder uitgewerkt en uitgeklaard worden. Samen met het ABVV zullen we dus zeer nauwlettend moeten toezien op alle initiatieven die daarrond genomen worden.
Met betrekking tot de zware beroepen vinden we het bijzonder spijtig dat die niet langer vermeld worden. Volgens ons zou wie een zwaar beroep uitoefende vroeger moeten kunnen stoppen met werken met een volwaardig pensioen. De regering De Croo houdt vast aan de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar, maar geeft niet aan op welke manier ze mensen zo lang aan de slag wil houden. We zijn benieuwd naar haar voorstellen hierover.”


Wat is je globale besluit over de start van de nieuwe federale regering?


Chris Reniers: “We zullen de regering beoordelen op haar verdiensten en een standpunt innemen op basis van de effectieve teksten die voorliggen. De ACOD zal steeds haar rol spelen aan de onderhandelingstafel.”


Over enkele weken vinden eindelijk de uitgestelde sociale verkiezingen plaats, ook in enkele van onze openbare diensten. Heb je een boodschap voor onze kandidaten?


Chris Reniers: “Ik bedank al onze kandidaten van harte voor hun inzet en deelname. Ik wens hen veel succes toe en ben ervan overtuigd dat ze goede resultaten zullen boeken op basis van hun sterk syndicaal werk de voorbije vier jaar!”