"Laat onze democratie niet op een sluipende manier uithollen"

 

  • We zijn nu een maand na de verkiezingen. De resultaten waren niet voor iedereen wat ze gehoopt hadden en dus volgden al meteen tal van analyses. Hoe interpreteer jij de verkiezingsresultaten?

 

Chris Reniers: “Wat opvalt, is dat de analyses van de partijen alle richtingen uitgaan, afhankelijk van of de resultaten hun goed of slecht uitkwamen. Feit is echter dat het stemgedrag van de Vlaming en van de Belg voor een grote versnippering heeft gezorgd in het politieke landschap. Meer dan ooit zijn er nu minder dominante politieke blokken. Er zullen vele politieke partijen nodig zijn om de regeringen te vormen en zoals het ernaar uitziet, zijn ze niet meteen bereid tot compromissen. Wat ook vast staat, is dat veel kiezers een proteststem hebben uitgebracht, sommigen links, anderen rechts. Dit is hoe dan ook een signaal dat ernstig genomen moet worden.”

 

 

  • Aan de linkerzijde lijkt de versnippering groter dan ooit.

 

Chris Reniers: “Dat is een spijtige zaak. Zeggen dat er in Vlaanderen geen voedingsbodem voor progressief links is, is volgens mij niet waar. Die linkerzijde is wel zeer verdeeld. Daarbij zijn de partijen meer gefocust op wat verschillend is dan op wat gemeenschappelijk is en er is geen bereidheid om tot compromissen te komen. Links moet wel bedenken dat een kans laten liggen om tot een sociaal regeerakkoord te komen een kans voor rechts is om nog meer asociale maatregelen door te voeren. De uitslag toont ook aan dat een deel van de kiezers die normaal bestemd zijn voor traditionele, sociaalvoelende, socialistische partijen, de overstap gemaakt hebben naar Vlaams Belang.”

 

 

  • Was je verbaasd door de resultaten van Vlaams Belang?

 

Chris Reniers: “Vlaams Belang heeft een sterke campagne gevoerd, waarbij het enerzijds handig inspeelde op de angst van velen voor het onbekende en anderzijds een aantal zaken beloofde op het vlak van lonen, pensioenen en sociale zekerheid. Met die valse beloften kwamen ze tegemoet aan de wensen van een groot deel van de kiezers.”

 

 

  • Onder aanvoering van hun nieuwe voorzitter doet de partij er nu alles aan om als een politieke partij als alle andere beschouwd te worden. Geloof je daarin?

 

Chris Reniers: “Het schijnt tegenwoordig bijna politiek incorrect te zijn om kritiek te hebben op partijen als Vlaams Belang. Laat me echter duidelijk zijn: uiterst rechts, gekleurd met racistische, fascistische en onverdraagzame elementen, verandert niet. Het maakt daarbij geen verschil of de kopstukken rondlopen in ‘battle dress’ of in een net pak met een wit hemd en een das. Hun weerzinwekkende ideeën, het superioriteitsgevoel van het blanke ras, de racistische uitingen, de minachting ten aanzien van vrouwen, het gebrek aan respect ten aanzien van andersdenkenden en de uitlatingen over homo’s en transgenders – die denkbeelden blijven bestaan. Een goed gestylede voorzitter mag dan nog zo zijn best doen om dergelijke uitlatingen onder controle te houden, hij kan niet verhinderen dat die denkbeelden aanwezig blijven binnen alle lagen van de partij en regelmatig naar buiten sijpelen.”

 

 

  • Huiver je van de voorstellen om een einde te maken aan het cordon sanitaire?

 

Chris Reniers: “Als je zegt dat je een partij als Vlaams Belang een kans moet geven en alles moet nuanceren wat ze zeggen en doen, dan laat je eigenlijk toe dat we de democratie op een sluipende manier uithollen. Dan negeer je wat dergelijke partijen in het verleden hebben veroorzaakt. Democratische partijen kunnen over tal van zaken van mening verschillen, maar respect voor de democratie en verdraagzaamheid zijn niet onderhandelbaar. Ze zijn immers het bindmiddel om mensen met elkaar te laten samenleven. Het verspreiden van haat, het zich beter voelen dan anderen en de onverdraagzaamheid van uiterst rechtse partijen kunnen onze samenleving enkel maar verzwakken. Dergelijke partijen tonen de grenzen aan van de democratie en het is dan ook aan alle democraten en democratische partijen om hiertegen op te komen en te zeggen: niet met het Vlaams Belang.”

 

 

  • Tot slot: wat vond je van de resultaten van de Europese verkiezingen?

 

Chris Reniers: “Europa zit een beetje in het verdomhoekje, maar 75 jaar vrede en 75 jaar van dialoog, met al de gebreken en ondanks onvoldoende sociaal beleid, kan je niet zomaar verwerpen. Het is duidelijk dat niet alleen op Vlaams, maar ook op Europees vlak nationalistische, fascistische en racistische partijen een halt moeten toegeroepen worden.”