ACOD Spoor bekomt resultaten voor de treinbegeleiders!

 


ACOD Spoor heeft op één juli de alarmbelprocedure opgestart. OVS een paar dagen later. We hebben op de verzoeningsvergadering van 10 juli naast korte-termijn maatregelen, ook werkgroepen bekomen waarin de NMBS een resultaatgericht engagement opneemt.

Reeds in de eerste werkgroep hebben we meer bekomen dan de eisen van OVS. Ik som ze even op:

  • Het voorzien van een vlinderkader (vrijwillig mét vergoeding) om lokale personeelstekorten proactief op te vangen (december 2019).
  • Graduele opbouw van het percentage toegekend verlof om tot 15% te komen op 1/7/2020 (per depot).  Tegen ‪eindejaar minstens 13% gevraagde vrije dagen toegekend. Tegen Pasen (1/4) minstens 14% gevraagde vrije dagen toegekend, en tegen de zomer minstens 15%. Op basis van de instroom wordt een overschrijding van dit percentage (15%), of vervroegde toepassing ervan, niet uitgesloten.
  • Bij treinbegeleiding ligt het aandeel deeltijdse arbeid momenteel ongeveer op 10%.  Er wordt beoogd om dit percentage te laten stijgen tot 12% tegen eind van het jaar. In de loop van 2020 zal de situatie geëvalueerd worden en zal dit percentage eventueel nog stijgen in functie van de instroom en de evolutie van het aantal aanvragen.
  • Er wordt een wachtdienst van buddies opgestart.
  • Een HR-maatregel zal de doorstroming naar voorkeursdepot versnellen (opheffen van de neutralisatietermijn op 1/8)


De maatregelen worden periodiek geëvalueerd en progressief aangepast indien nodig. De aanwervingen worden volop voortgezet, ook tijdens de zomer, en bestendigd in de toekomst. Een tweede werkgroep is voorzien op vrijdag 26 juli.

De eis van OVS om reeds in december 15% te garanderen is ronduit pleiten voor de devaluatie van de job van treinbegeleider. Dit vraagt een verkorting van de opleiding.

ACOD Spoor verzet zich tegen de devaluatie van elke job. We krijgen in bijeenkomsten met Europese collega’s (treinbegeleiders) applaus voor onze inspanningen: blijvende aanwervingen, geen One Man Car en geen devaluatie. We zijn haast een unicum aan het worden. De nieuwe vertrekprocedure en het afvoeren van de naambadges zijn ook realisaties.

ACOD Spoor heeft een eigen smoel, we lopen niet mee met corporatistische vakbonden en zeker niet met vakbonden die op de sociale media er een punt van maken om ACOD Spoor steeds af te breken. Ter herinnering, toen het parlement de ‘kleinere’ vakbonden wou muilkorven met een wet, heeft alleen ACOD Spoor haar solidariteit met OVS laten blijken door openlijk een persbericht te lanceren. OVS laat zich enkel kennen door op de sociale media en op de werkvloer ACOD Spoor en haar militanten te beschimpen.

We hebben onze syndicale fierheid en bovenal onze geloofwaardigheid. Als je als vakbond dergelijke resultaten bekomt na een alarmbelprocedure, dan ga je niet staken, maar verder onderhandelen om bijkomende resultaten te bekomen.

Onze missie is het garanderen van een openbare dienst met een maximale dienstverlening. De beroepsfierheid en de inzet van de spoorwegmensen belichamen deze missie. Ze verdienen respect en waardering hiervoor. De managers van de Belgische spoorwegen moeten daarover waken. Dat is hun job. Ze moeten hun huiswerk beter doen.

We kunnen zeer opportunistisch zijn en de zeer terechte boosheid en ongenoegen maximaal uitbuiten voor eigen profijt, maar dit is niet volgens onze missie en waarden. Wij willen oplossingen voor het personeel.

We worden vandaag geconfronteerd met politieke tegenstanders zoals nooit tevoren, maar we houden stand. Het eigen profijt wat OVS nastreeft, zal onze tegenstanders wapenen naar de liberalisering en privatisering toe.

Ik ben hier zeer duidelijk. Ik heb nog nooit openlijk kritiek geuit tegen een andere vakbond, maar wat OVS vandaag doet, heeft niets meer te zien met vakbondswerking. Dit is het uitbuiten van de ellende van mensen. Dit is puur populisme. Ik verzet me met alles wat ik in mij heb tegen populisme.

Ik ben niet alleen als vakbondsman gedegouteerd, maar vooral als spoorwegman én treinbegeleider.

De spoorwegen verbinden mensen.

 

Gunther Blauwens
nationaal secretaris ACOD Spoor

 

Het standpunt van ACOD Spoor in dit dossier is volledig terecht. De problemen van de treinbegeleiders moeten terdege aangepakt worden en aan de onderhandelingstafel is momenteel meer te behalen dan op straat.

Chris Reniers
voorzitter ACOD