Voeg de daad bij het woord!

 

  • Vorige week heeft PS-voorzitter Paul Magnette zijn opdracht als informateur voor de vorming van een federale regering teruggegeven aan de koning. Wat vind je van het werk dat hij leverde?


Chris Reniers: “Het was een zeer lovenswaardige poging om over de taalgrens heen een min of meer progressieve regering tot stand te brengen. Zoals de kaarten erbij liggen is dat niet vanzelfsprekend. Zijn informatieronde heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat een regering zonder N-VA op federaal vlak beslist tot de mogelijkheden behoort. Het is niet omdat die partij in Vlaanderen de grootste is, dat ze ook op federaal vlak onmisbaar is.
Ik was ook tevreden te zien dat er toch wel wat partijen met een progressieve inslag zijn die het belangrijker vinden de handen uit de mouwen te steken om te werken aan een samenlevingsmodel met een goede sociale zekerheid dan enkel te focussen op de Vlaamse identiteit.”

 

  • Is die Vlaamse identiteit dan van ondergeschikt belang?

 

Chris Reniers: “Het is een debat dat in Vlaanderen steeds weer de kop op steekt – en sinds de verkiezingen en de vorming van de Vlaamse regering des te meer. Laat ons daar toch eerst maar eens grondig over nadenken, om te bepalen wat die Vlaamse identiteit dan wel inhoudt op het vlak van werkgelegenheid, bijdragen aan de samenleving, diversiteit of culturele verrijking. Volgens mij is dat niet zo duidelijk en verschillen de meningen daarover nogal. Waar volgens mij de focus op moet liggen zijn de elementen die voor iedere inwoner van dit land belangrijk zijn: zal ik werk hebben, zal ik een degelijk inkomen hebben, zullen mijn kinderen goed onderwezen worden, zal men zorgen voor het milieu, zal alles gefinancierd worden met rechtvaardige belastingen, zal er een goede en betaalbare gezondheidszorg zijn, zal ik kunnen rekenen op een betrouwbaar openbaar vervoer?”

 

  • Hoe kijk je terug op de eerste maanden van de regering Jambon?

 

Chris Reniers: “De regering Jambon is geen eensgezinde en presterende regering. Ze weet blijkbaar ook niet goed wat ze wil. Enerzijds hebben de Vlaamse regeringspartijen de mond vol van het afbouwen van openbare diensten, minder mensen laten werken in de openbare diensten, privatiseren en de financiering terugdringen. Anderzijds zie ik wel voortdurend ministers van diezelfde regeringspartijen verklaringen afleggen over de vele taken die de overheid moet uitvoeren voor de burger. Er is dus een grote tegenspraak tussen het beleid dat ze voor de camera en op het spreekgestoelte in het parlement verwoorden en het daadwerkelijk beleid dat ze door hun besparingsmaatregelen uitvoeren. Die contradictie baart me zorgen. De Vlaamse regering breekt vele nuttige openbare diensten en sociale mechanismen af, maar plaatst er niets voor in de plaats. Het mag dan ook weinig verbazen dat dit heel wat onvrede creëert bij de bevolking. Het onzekerheidsgevoel neemt daardoor toe, wat op termijn kan leiden tot een ontwrichte samenleving, gebaseerd op tegenstellingen in plaats van op samenwerking.”

 

  • Welke wensen heb je voor het nieuwe jaar?

 

Chris Reniers: “In deze periode wenst iedereen elkaar nogal gemakkelijk een goede gezondheid, voorspoed en geluk toe. Men vergeet echter dat je mensen ook het gevoel moet geven dat ze er echt toe doen, met compassie en mededogen. Wat je zegt is erg belangrijk, maar wat je doet nog veel meer. Ik doe dus een warme oproep om in de feestperiode niet enkel naar onszelf te kijken maar ook naar wie het minder goed heeft – voor wie warmte, voedsel en geborgenheid minder vanzelfsprekend zijn. Laat ons in het nieuwe jaar niet hard worden en laten we ons blijven inzetten voor een solidaire samenleving.”